Výberová prednáška Ing. Renáty Cződörovej z odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na tému Kontroly v cestnej doprave

V rámci spolupráce KCMD  s odbornou praxou bola realizovaná dňa 16.12.2021 prednáška Ing. Renáty Cződörovej  z odboru kontroly, štátneho dozoru a dohľadu z Ministerstva dopravy a výstavby SR na tému Kontroly v cestnej doprave.

Na konci prednášky odpovedala na otázky študentov.

c1

Doktorandi KCMD zorganizovali zbierku oblečenia pre sociálne znevýhodnených

Je dôležité, aby sme v tento predvianočný čas mysleli aj na tých, ktorí nemajú ideálne sociálne podmienky. Doktorandi KCMD preto zorganizovali zbierku oblečenia pre znevýhodnené skupiny. Zamestnanci, študenti fakulty FPEDAS ako aj univerzity mohli priniesť oblečenie, ktoré urobí radosť iným, ktorí ho potrebujú. Následne zabezpečili odvoz a odovzdali oblečenie Občianskemu združeniu Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom, kde sa starajú o približne 700 ľudí, ktorí sú v nepriaznivých sociálnych situáciách. Ďakujeme všetkým,ktorí prispeli oblečením. Poďakovanie patrí hlavne organizátorom a to: Stanislavovi Kubaľákovi a Jánovi Beňušovi ako aj ďalším, ktorí pomáhali.

 

Cena rektora za publikačnú činnosť putovala na našu katedru

Cena rektora za publikačnú činnosť - vysokoškolskú učebnicu, putovala tento rok na Katedru cestnej a mestskej dopravy. Ocenenými autormi boli: prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., doc. Ing. Branislav Šarkan, PhD., doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD. a doc. Ing. Tomáš Skrúcaný, PhD.

Spolupráca s mestom Žilina na zmenách v organizácii dopravy

Udržateľná mobilita v mestách si vyžaduje aj nové odvážne riešenia. Dobrým príkladom je spolupráca s mestom Žilina. Okrem teoretických poznatkov sa naša katedra podieľa aj na celom rade projektov s praxou v oblasti dopravného inžinierstva a dopravného plánovania. Sme radi, že sme pomohli navrhnúť novú organizáciu dopravy s prvou školskou zónou v Žiline, zónou 30 ako aj zmenami v prospech ekologických druhov dopravy, napr. cyklistov na ul. Hlinská, sv.Cyrila a Metoda, Bôrik ako aj Univerzitná.

 

 

 

z2

z1

Výberová prednáška prof.Gnapa na tému: Podniková mobilita a bola v jednej najekologickejších budov v SR - EINPARK

Ešte pred lockdownom  bola realizovaná vyžiadaná prednáška cestou rektora UNIZA pre Slovensko-nemeckú obchodnú a priemyselnú komoru (SNOPK).

Prednášku dňa 5.11.2021 realizoval Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD. pre mladých účastníkov z významných firiem z celej SR.  Prednáška sa uskutočnila v rámci školenia Young Energy Europe k téme: Podniková mobilita a bola v jednej najekologickejších budov v SR - EINPARK, Einsteinova 33, Bratislava-Petržalka.

Hlavným cieľom prednášky bolo predstaviť ako sa dá systémovo riadiť podniková mobilita so zameraním na jej udržateľnosť a znižovanie jej negatívneho vplyvu na životné prostredie.

 

gp3

gp2

Zatvoriť