Adresár

Meno E-mail Miestnosť Telefón
Benedigová, Zuzana zuzana.benedigova@fpedas.uniza.sk BF230 +421/41/513 35 12
Beňuš, Ján, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
jan.benus@stud.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Brídziková, Mária, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
maria.bridzikova@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Černický, Ľubomír, Ing., PhD. lubomir.cernicky@fpedas.uniza.sk BG210 +421/41/513 35 33
Černý, Mikuláš, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
mikulas.cerny@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Čulík, Kristián, Ing., PhD. kristian.culik@fpedas.uniza.sk BF241 +421/41/513 35 07
Dočkalik, Marek, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
marek.dockalik@stud.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Gnap, Jozef, prof. Ing., PhD.
Vedúci katedry (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
jozef.gnap@fpedas.uniza.sk BF232 +421/41/513 35 00
Gogola, Marián, doc. Ing., PhD.
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravného inžinierstva a dopravnej techniky - Katedra cestnej a mestskej dopravy)
marian.gogola@fpedas.uniza.sk BF239 +421/41/513 35 46
Hájnik, Ambróz, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
ambroz.hajnik@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Harantová, Veronika, Ing., PhD. veronika.harantova@fpedas.uniza.sk BF229 +421/41/513 35 08
Jagelčák, Juraj, doc. Ing., PhD. juraj.jagelcak@fpedas.uniza.sk BF228 +421/41/513 35 25
Kalašová, Alica, prof. Ing., CSc. alica.kalasova@fpedas.uniza.sk BF238 +421/41/513 35 10
Konečný, Vladimír, doc. Ing., PhD.
Zástupca vedúceho katedry (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
Vedúci oddelenia (Oddelenie dopravnej technológie a logistiky - Katedra cestnej a mestskej dopravy)
vladimir.konecny@fpedas.uniza.sk BF217 +421/41/513 35 39
Kuba, Ondrej, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
ondrej.kuba@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Kubaľák, Stanislav, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
stanislav.kubalak@fpedas.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Kubáňová, Jaroslava, Ing., PhD. jaroslava.kubanova@fpedas.uniza.sk BF213 +421/41/513 35 27
Kubasáková, Iveta, doc. Ing., PhD. iveta.kubasakova@fpedas.uniza.sk BF240 +421/41/513 35 40
Loman, Michal, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
michal.loman@stud.uniza.sk BF301 +421/41/513 35 24
Mikušová, Miroslava, Ing., PhD. miroslava.mikusova@fpedas.uniza.sk BF216 +421/41/513 35 62
Ondruš, Ján, doc. Ing., PhD. jan.ondrus@fpedas.uniza.sk BF241 +421/41/513 35 26
Paľo, Jozef, Ing., PhD. jozef.palo@fpedas.uniza.sk BF218 +421/41/513 35 14
Poliak, Miloš, prof. Ing., PhD.
Dekan fakulty (Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov)
milos.poliak@fpedas.uniza.sk BF200 +421/41/513 30 50
Poliaková, Bibiána, Ing., PhD. bibiana.poliakova@fpedas.uniza.sk BF229 +421/41/513 35 35
Rovňaníková, Dominika, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
dominika.rovnanikova@fpedas.uniza.sk - -
Salamakhina, Ekaterina, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
ekaterina.salamakhina@stud.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Senko, Šimon, Ing.
Doktorand (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
simon.senko@fpedas.uniza.sk BF300 +421/41/513 35 23
Skřivánek Kubíková, Simona, Ing., PhD. simona.kubikova@fpedas.uniza.sk BF212 +421/41/513 35 30
Skrúcaný, Tomáš, doc. Ing., PhD. tomas.skrucany@fpedas.uniza.sk BG210 +421/41/513 35 34
Slotová, Jana, Ing., PhD. jana.kupculjakova@fpedas.uniza.sk BF212 +421/41/513 35 38
Synák, František, Ing., PhD. frantisek.synak@fpedas.uniza.sk BG211 +421/41/513 35 05
Šarkan, Branislav, doc. Ing., PhD. branislav.sarkan@fpedas.uniza.sk BF215 +421/41/513 35 29
Škulcová, Renáta, Ing.
Sekretárka vedúceho katedry (Katedra cestnej a mestskej dopravy)
renata.skulcova@fpedas.uniza.sk BF233 +421/41/513 35 01
Vrábel, Ján, Ing., PhD. jan.vrabel@fpedas.uniza.sk BF215 +421/41/513 35 28

Zatvoriť