Kontakt

Kontakt.

Katedra cestnej a mestskej dopravy
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
telefón:+421/41/513 3501
fax:+421/41/513 1523
email: kcmd@fpedas.uniza.sk
web: http://kcmd.uniza.sk


Sekretariát katedry


Ing. Renáta Škulcová
email: renata.skulcova@fpedas.uniza.sk
tel.:+421/41/513 3501
IČO:397563
IČ DPH: SK2020677824
Katedra sa nachádza na druhom poschodí budovy BF (Fakulta PEDAS)
Zatvoriť