Zoznam akreditovaných študijných programov

Bakalárske štúdijné programy

  • Cestná doprava
  • Zasielateľstvo a logistika
  • Dopravné služby v osobnej doprave
  • Expertízna činnosť v cestnej doprave

Inžinierske štúdium

  • Cestná doprava
  • Zasielateľstvo a logistika


Viac informácií o štúdijných programoch nájdete v sekcii profil absolventa.

 

 

Štúdijné oddelenie.

Bc. Mária Ďurišová

Miestnosť: BF107
Telefón: +421 41 513 3053
 
Pedagogická poradkyňa.
Ing.Bibiána Poliaková,PhD.
BF 229
Univerzitná 8215/1
01026 Žilina
Telefón: +421 41 513 3535
 
 

Zatvoriť