Publikácie

Domáce publikácie si môžete kúpiť v :http://edis.uniza.sk/

Najnovšie:

 

zasielatelstvo2021

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Jarmila Sosedová, Juraj Jagelčák. Zasielateľstvo. 2021

intellTS

Alica Kalašová, Ján Ondruš, Simona Kubíková. Inteligentné dopravné systémy [print] /  - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - 302 s. [21,32AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1493-5

EDP2018

Ekonomika dopravného podniku [print] / Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný ; Pavol Šaradín, Zdeněk Říha. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 197 s. [10,45AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1444-7

pracavodicov2018

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov [print] : Doplnenie: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle. Kontroly sociálnych predpisov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 14. dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 218 s. [print]. - ISBN 978-80-554-1449-2

 

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

selected

AAA – Selected research issues of car diagnostics [Problematika diagnostikovania cestných vozidiel] / Marek Jaśkiewicz ... [et al.]. - 1. vyd. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. - 152 s. - ISBN 978-83-64527-63-0
[Spoluautori: Posuniak, Paweł ; Šarkan, Branislav ; Stokłosa, Józef ; Stopka, Ondrej ]

AAA
Selected aspects of diesel engines start ups [Vybrané aspekty vznetových motorov pri štartovaní] / Pawel Drózdiel, Leszek Krzywonos, Štefan Liščák. - 1. vyd. - Lublin : Wydawnicwo-Drukarnia Liber Duo, 2013. - 155 s. - ISBN 978-83-64522-04-8

AAA
Standard tension force : tension forces in web-lashing for load securing created by a ratchet tensioner [Normálna napínacia sila. Napínacie sily v popruhu pre upevnenie nákladu vyvolané napínačom s rohatkou a západkou] / Juraj Jagelčák, Vladimír Rievaj. - [1st ed.]. - Köln : Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2009. - 79 s., AH 6,.50 : obr., tab. - ISBN 978-3-8383-1817-2

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

kalkulaciaVN2017

AAB
Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave / Jozef Gnap, Miloš Poliak ; vedecká redaktorka: Tatiana Čorejová. - 4. dopl. a preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 263 s., [AH 18,56; VH 19,12] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1346-4

AAB
Obstarávanie dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou / Miloš Poliak ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 84 s.; [AH 6,24; VH 6,59] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0919-1

AAB
Modelovanie dopravného a prepravného procesu v cestnej nákladnej doprave / Jozef Gnap ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 120 s., [AH 7,06; VH 7,47] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0744-9

AAB
Európske dopravné koridory a Slovensko / Jarmila Sosedová, Marián Šulgan, Vladimír Rievaj ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 138 s., AH 9,16, VH 9,54 : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0255-0

AAB
Elektronické podnikanie v doprave a logistike / Bibiána Buková, Radovan Madleňák, Iveta Kubasáková. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - [315] s. - ISBN 978-80-8078-274-0

AAB
Trh hromadnej osobnej dopravy a jej financovanie / Miloš Poliak - Vladimír Konečný ; vedecký redaktor: Štefan Cisko. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - 176 s., AH 12,00, VH 12,47 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-999-0

 

upokojena doprava

AAB
Upokojená doprava / Alica Kalašová, Pavel Surovec ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 202 s., AH 14,73, VH 15,26 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-792-7

AAB
Postavenie dopravy v logistike / Marián Šulgan, Jozeg Gnap, Jozef Majerčák ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 2. preprac. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2008. - 238 s., AH 16,33, VH 16,89 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-784-2

AAB
Dopravný prostriedok - jeho motor / Vladimír Hlavňa ... [et al.] ; vedecký redaktor: Peter Palček. - 3. preprac. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 466 s., AH 29,00, VH 29,75 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-662-3
[Spoluautori: Kukuča, Pavol ; Isteník, Rastislav ; Labuda, Róbert ; Liščák, Štefan ]

AAB
The chosen problems of commercial truck maintenance / Drożdziel Paweł, Liščák Šefan. - 1st ed. - Žilina : University of Žilina, 2005. - 90 p. : fig., tab. - ISBN 80-8070-321-3

AAB
Satelitné navigačné systémy / Dušan Kevický, Alica Kalašová. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2004. - 197 s., AH 13,56, VH 14,05 : obr., tab. - ISBN 80-8070-295-0

AAB
Medzinárodná cestná nákladná doprava / Jozef Gnap. - 2. prepr. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2004. - 222 s., AH 15,51, VH 16,02 : obr., tab. - ISBN 80-8070-278-0

AAB
Dopravný prostriedok - jeho motor / Vladimír Hlavňa ... [et al.]. - 2. preprac. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 442 s., AH 28,21, VH 28,93 : fotogr., sch., tab. - ISBN 80-8070-046-X
[Spoluautori: Kukuča, Pavol ; Isteník, Rastislav ; Labuda, Pavol ; Liščák, Štefan ]

AAB
Marketingový mix v cestnej doprave / Anna Križanová, Eva Birnerová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 157 s. : obr. - Bibliogr. s. 155-157. - ISBN 80-7100-949-0

AAB
Spoľahlivosť v prevádzke cestných vozidiel / Štefan Liščák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 192 s. : obr., tab. - Bibliogr. s. 189-192. - ISBN 80-7100-969-5

AAB
Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave / Jozef Gnap. - 2. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 243 s., AH 16,31, VH 16,86 : obr., tab. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-958-X
Poznámka:
3. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2006. - ISBN 80-8070-608-5

AAB
Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave / Jozef Gnap. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 1997. - 219 s. : obr. 33, tab. 41. - Lit. 73. - ISBN 80-7100-438-3

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB
Manažérstvo kvality [print] : systémy, princípy, postupy / Vladimír Konečný ; Pavel Šaradín, Stanislava Strelcová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 185 s. [11,36AH] [print] (Vysokoškolské učebnice). - ISBN 978-80-554-1406-5

ACB
Logistické informačné systémy [print] / Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka ; Václav Cempírek, Rudolf Kampf. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 181 s. [7,15AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1389-1

ACB
Diagnostika a údržba lodných zariadení [print] / Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Tomáš Skrúcaný ; Dalibor Barta, Miroslav Bariak. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 188 s. [10,06AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1433-1

ACB
Ekonomika dopravného podniku [print] / Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný ; Pavol Šaradín, Zdeněk Říha. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 197 s. [10,45AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1444-7

ACB
Dopravné inžinierstvo a riadenie cestnej premávky / Pavol Bajužík - Alica Kalašová. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1990. - 183 s., [AH 13,46; VH 13,71] : obr., tab. - ISBN 80-05-00265-3

ACB
Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia / Alica Kalašová, Miroslava Mikušová ; vedecký redaktor: Andrej Novák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. - 224 s., [AH 15,13; VH 15,66] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1329-7

ACB
Diagnostikovanie cestných vozidiel / Branislav Šarkan, Ján Vrábel, Tomáš Skrúcaný ; vedecký redaktor: Gustáv Kasanický. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. - 252 s., [AH 17,37; VH 17,93] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1250-4

ACB
Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti / Viera Farkašová, Lenka Ližbetinová ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - 200 s., [AH 12,86; VH 13,33] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1232-0

tovarko

ACB
Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom / Iveta Kubasáková ... [et al.] ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. - 357 s., [AH 22,30; VH 22,97] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1215-3
[Spoluautori: Gogola, Marián ; Jagelčák, Juraj ; Sosedová, Jarmila ; Šulgan, Marián ]

ACB
Kvalita služieb v cestnej doprave a zasielateľstve / Vladimír Konečný ; vedecký redaktor: Andrej Novák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 186 s., [AH 12,42; VH 12,87]] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1166-8

ACB
Aplikácia informačných systémov v osobnej doprave / Jozef Gnap, Vladimír Konečný, Miloš Poliak ; vedecký redaktor: Juraj Vaculík. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 221 s., [AH 16,90] : obr., tab. - ISBN 978-80-970419-4-6

ACB
Systémy hromadnej osobnej dopravy vo svete / Marián Gogola, Bibiána Poliaková ; vedecký redaktor: Miloš Poliak. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 123 s., [AH 8,37] : obr., tab. - ISBN 978-80-8181-044-2

ACB
Základy súdneho inžinierstva v odbore Doprava cestná / Ján Ondruš, Anton Hudák ; vedecký redaktor: Pavol Kohút. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 181 s., [AH 12,68] : obr., tab. - ISBN 978-80-8181-052-7

ACB
Automobil v pohybe / Vladimír Rievaj ... [et al.] ; vedecký redaktor: Štefan Liščák. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 138 s., [AH 9,99] : obr., tab. - ISBN 978-80-970419-5-3
[Spoluautori: Vrábel, Ján ; Šarkan, Branislav ; Hudák, Anton ]

ACB
Ložné a skladovacie operácie v podniku / Iveta Kubasáková ... [et al.] ; vedecký redaktor: Štefan Liščák. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 269 s., [AH 14,83] : obr., tab. - ISBN 978-80-8181-020-6
[Spoluautori: Gogola, Marián ; Jagelčák, Juraj ; Šulgan, Marián ; Sosedová, Jarmila ]

ACB
Dopravná a spojová sústava / Jozef Majerčák ... [et al.] ; vedecký redaktor: Jozef Gnap. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 300 s., [AH 24,64] : obr., tab. - ISBN 978-80-8181-001-5
[Spoluautori: Liščák, Štefan ; Madleňáková, Lucia ; Novák Sedláčková, Alena ; Žarnay, Pavel ; Faith, Peter ]

ACB

Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave / Juraj Jagelčák ; vedecký redaktor: Jozef Gnap. - 2. preprac. a rozš. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 296 s., [AH 20,03; VH 20,59]. - ISBN 978-80-554-1083-8

ACB
Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu / Iveta Kubasáková, Marián Šulgan ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 294 s., [18,26 AH; 18,63 VH] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0740-1

ACB
Obchodné a finančné riadenie podniku v cestnej doprave a zasielateľstve / Adela Poliaková, Miloš Poliak ; vedecka redaktorka: Anna Križanová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 354 s., [23,19 AH; 23,81 VH] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0748-7

SVOD

ACB
Systémy verejnej osobnej dopravy / Marián Gogola, Zuzana Lokšová, Bibiána Poliaková ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 237 s., [15,05 AH; 15,55 VH] : obr., príl. - ISBN 978-80-554-0663-3

ACB
Cestné a miestne komunikácie / Peter Faith, Jozef Paľo ; vedecký redaktor: Ján Čelko. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 311 s., [22,43 AH; 23,08 VH] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0635-0

automobil dynamika

ACB
Automobil a jeho dynamika / Vladimír Rievaj ... [et al.] ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 224 s., [AH 14,26; VH 14,76] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0627-5
[Spoluautori: Šulgan, Marián ; Hudák, Anton ; Jagelčák, Juraj ]

ACB
Zasielateľstvo / Jozef Gnap ... [et al.] ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 2. aktual. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 237 s., [AH 13,31; VH 13,86] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0407-3
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Sosedová, Jarmila ; Jagelčák, Juraj ]

ACB
Dopravné inžinierstvo : križovatky / Alica Kalašová, Ján Ondruš, Jozef Paľo ; vedecký redaktor: Karel Kovářík. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 205 s., [AH 13,02; VH 13,52] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0332-8

ACB
Podnikanie v cestnej doprave a zasielateľstve / Miloš Poliak ; vedecká redaktorka: Tatiana Čorejová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 253 s., [AH 17,76; VH 18,18] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0338-0

ACB
Ekonomická analýza podniku cestnej dopravy / Vladimír Konečný - Miloš Poliak - Adela Poliaková ; vedecký redaktor: Štefan Cisko. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 283 s., [AH 18,63, VH 19,21] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0253-6

ACB
Námorné kontajnery / Juraj Jagelčák, Andrej Dávid, Petr Rožek ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 262 s., AH 20,74, VH 21,14 : fotogr., graf., obr., tab. - ISBN 978-80-554-0207-9

ACB
Dopravní telematika / Vladislav Křivda ... [et al.] ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - 349 s., AH 19,20, VH 19,87 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-981-5
[Spoluautori: Olivková, Ivana ; Paľo, Jozef ; Richtář, Michal ]

ACB
Ekonomika cestnej a mestskej dopravy 1 / Jozef Královenský ... [et al.] ; vedecký redaktor: Štefan Hittmár. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 302 s., AH 22,96, VH 23,58 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-831-3
[Spoluautori: Gnap, Jozef ; Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ]

ACB
Doprava v územnom plánovaní / Peter Faith ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 290 s., AH 18,60, VH 19,62 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-835-1

ACB
Dopravné inžinierstvo / Alica Kalašová, Peter Faith, Jozef Paľo. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2006. - 194 s., AH 10,19, VH 10,69 : obr., tab. - ISBN 80-8070-634-4

 

podvozky

ACB
Podvozky cestných vozidiel / Štefan Liščák ... [et al.] ; vedecký redaktor: Pavol Kukuča. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2006. - 136 s., AH 12,00, VH 12,34 : obr., tab. - ISBN 80-8070-588-7
[Spoluautori: Matějka, Rostislav ; Rievaj, Vladimír ; Šulgan, Marián ]

ACB
Prevádzkové charakteristiky vozidiel II. / Štefan Liščák...[et al.] ; [vedecký redaktor : Karel Voleský]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2005. - 210 s., AH 14,80, VH 15,33 : obr., tab. - ISBN 80-8070-388-4
[Spoluautori: Matějka, Rostislav ; Rievaj, Vladimír ; Šulgan, Marián ]

ACB
Zasielateľstvo / Jozef Gnap ... [et al.] ; vedecký redaktor : Karel Voleský. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2005. - 179 s., AH 11,57, VH 12,05 : obr., tab. - ISBN 80-8070-405-8
[Spoluautori: Královenský, Jozef ; Poliak, Miloš ; Sosedová, Jarmila ]

ACB
Prevádzkové charakteristiky vozidiel / Štefan Liščák...[et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2004. - 177 s., AH 11,92, VH 12,36 : obr., tab. - ISBN 80-8070-247-0
[Spoluautori: Matějka, Rostislav ; Rievaj, Vladimír ; Šulgan, Marián ]

ACB
Dopravné inžinierstvo : organizácia a riadenie dopravy / Alica Kalašová, Jozef Paľo. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2003. - 165 s., AH 8,00, VH 8,45 : obr., tab. - ISBN 80-8070-076-1

ACB
Európske dopravné koridory a Slovensko / Marián Šulgan, Jarmila Sosedová, Vladimír Rievaj. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 162 s. : obr., tab. - Bibliogr. s. 160-162. - ISBN 80-7100-903-2

ACB
Postavenie dopravy v logistike / Jozef Královenský a kol., Jozef Gnap, Jozef Majerčák, Marián Šulgan. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 203 s. : obr., tab. - Bibliogr. s. 201-203. - ISBN 80-7100-888-5
[Spoluautori: Gnap, Jozef ; Majerčák, Jozef ; Šulgan, Marián ]

Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA

Transport manager responsibilities and risk based insurance analysis [Zodpovednosť zasielateľa a analýza poistenia zodpovednosti zasielateľa] / Ivana Šimková ; Editor : Miloš Poliak. - 1. vyd. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 72 s. - ISBN 978-3-659-18214-3

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov [print] : Doplnenie: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle. Kontroly sociálnych predpisov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 14. dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 218 s. [print]. - ISBN 978-80-554-1449-2

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Nariadeni (ES) č. 165/2014. Režim OUT. Výtlačky z digitálneho tachografu / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 13. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 31.3.2016]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. - 203 s. : obr., tab., [35] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-1192-7

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Obsluha digitálnych tachografov druhej generácie; Aplikácie pre mobilný telefón pre ovládanie tachografu / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 12. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.5.2015]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2015. - 197 s. : obr., tab., [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-1017-3

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Nové nariadenie (ES) č. 165/2014 Inteligentný tachograf / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 11. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.4.2014]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. - 184 s. : obr., tab., [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0851-4

BAB
Nakladanie a upevnenie kusových zásielok nebezpečných vecí v námorných kontajneroch [elektronický dokument] / Juraj Jagelčák. - 1. vyd. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2013. - CD ROM, 81 s., [AH 7,04; VH 7,41]. - ISBN 978-80-554-0623-7

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Nové digitálne tachografy; Nové komentáre k uplatňovaniu nariadenia (ES) č. 561/2006; Kedy nepotrebujete tachograf?; Používanie režimu OUT / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 10. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.12.2012]. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2012. - 179 s. : obr., tab., [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0599-5

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Postup ručného zadávania denného a týždenného odpočtu. Najčastejšie chyby pri práci s digitálnymi tachografmi / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 9. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.11.2011]. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2011. - 165 s. : obr., tab., [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0441-7

BAB
Práce řidičů nákladních automobilů a autobusů a používaní tachografů / Miloš Poliak, Jozef Gnap, Jiří Novotný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 131 s. : obr., tab., [13] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0337-3

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Postup ručného zadávania denného a týždenného odpočtu. Najčastejšie chyby pri práci s digitálnymi tachografmi / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 8. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.3.2011]. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2011. - 152 s. : obr., tab., [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0333-5

BAB
Odborná spôsobilosť vodiča cestnej nákladnej dopravy : cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. dopl. a preprac. vyd. podľa zákona č. 280/2006 Z. z. a smernice 2003/59/ES. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 93 s., 16 s. kontrolné otázky : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0265-9
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ; Rievaj, Vladimír ; Jagelčák, Juraj ]

BAB
Odborná spôsobilosť vodiča cestnej nákladnej dopravy : uplatňovanie predpisov / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. dopl. a preprac. vyd. podľa zákona č. 280/2006 Z. z. a smernice 2003/59/ES. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 199 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0264-2
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ; Rievaj, Vladimír ; Jagelčák, Juraj ]

BAB
Odborná spôsobilosť vodiča cestnej nákladnej dopravy : zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. dopl. a preprac. vyd. podľa zákona č. 280/2006 Z. z. a smernice 2003/59/ES. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 193 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0263-5
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ; Rievaj, Vladimír ; Jagelčák, Juraj ]

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: nové požiadavky Dohody AETR platné od 20.9.2010 / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 7. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.12.2010]. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2010. - 147 s. : obr., tab.; [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0281-9

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 6. dopl. a opr. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2010. - 146 s. : obr., tab.; [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0178-2

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 5. opr. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2009. - 131 s. : obr., tab.; [26] s. text. príl. - ISBN 978-80-8070-989-1

BAB
Odborná spôsobilosť vodiča autobusovej dopravy / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2008. - 142, 202 s., AH 36,73, VH 37,38 : fotograf., grafy, mapy, sch., tab. - ISBN 978-80-8070-832-0
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ; Rievaj, Vladimír ; Jagelčák, Juraj ]

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 4. opr. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 116 s. : fotogr., obr., tab.; [26] s. text. príl. - ISBN 978-80-8070-770-5

BAB
Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 3. opr. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 115, [26] s. : fotogr., sch., tab. - ISBN 978-80-7100-664-7
Poznámka:
Názov z tiráže: Práca osádok nákladných automobilov a autobusov podľa nového Nariadenia EÚ a ostatných predpisov

BAB
Práca osádok nákladných automobilov a autobusov podľa nového Nariadenia EÚ a ostatných predpisov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 2. opravené a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2006. - 73 s. : obr., príl., tab. - ISBN 80-8070-555-0

BAB
Práca osádok nákladných automobilov a autobusov podľa nového Nariadenia EÚ a ostatných predpisov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2006. - 71 s. : obr., [ 26 s.] príl., tab. - ISBN 80-8070-534-8

BAB
Preprava a zasielateľstvo v medzinárodnom obchode / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2005. - 190 s. - ISBN 80-89105-25-4
[Spoluautori: Hansenová, Heda ; Rojíková, Viera ; Bujna, Miroslav ; Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ]

BAB
Rozum do vrecka / Záviš Bochníček ... [et al.]. - 4. preprac. vyd. - Bratislava : Mladé letá, 2005. - 684 s. : fareb. fotogr., ilustr., sch., tab. - ISBN 80-10-00612-2
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Lichner, Dušan ; Šlesinger, Jan ; Sedláček, Bohuslav ; Rievaj, Vladimír ; Šulgan, Peter ]

BAB
Logistika a nové úlohy pre zasielateľov / Jozef Gnap...[et al.]. - 2. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2004. - 144 s., AH 9,51, VH 9,94 : obr., tab. - ISBN 80-8070-306-X
[Spoluautori: Královenský, Jozef ; Šulgan, Marián ; Majerčák, Jozef ; Jelenek, Pavol ]

BAB
Logistika a nové úlohy pre zasielateľov / Jozef Gnap a kol., Jozef Královenský, Marián Šulgan, Jozef Majerčák, Pavol Jelenek. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline pre Zväz zasielateľov Slovenska, 2001. - 144 s. : obr., tab.- Bibliogr. s. 143-144. - ISBN 80-7100-899-0
[Spoluautori: Královenský, Jozef ; Šulgan, Marián ; Majerčák, Jozef ; Jelenek, Pavol ]

BAB
Medzinárodná cestná nákladná doprava / Jozef Gnap. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS, 1999. - 248 s. : obr. 35, tab. 13. - Lit. 52. - ISBN 80-7100-567-3

BAB
Kombinovaná doprava / Karel Voleský a kol., Jozef Gnap, Jozef Majerčák, Vojtech Petro, Bohuslav Sedláček, Pavel Žarnay. - 1. vyd. - Žilina : VŠDS, 1995. - 232 s. : obr. 64, tab. 40. - Lit. 39.
[Spoluautori: Gnap, Jozef ; Majerčák, Jozef ; Petro, Vojtech ; Sedláček, Bohuslav ; Žarnay, Pavel ]

Skriptá a učebné texty

BCI
Nástroje a metódy manažérstva kvality [electronic] : návody na cvičenia z predmetu manažment kvality / Vladimír Konečný ; Miloš Poliak, Pavel Šaradín. - 2. dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - 142 s. [11,86AH] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-554-1511-6

BCI
Skúšanie cestných vozidiel [print] : praktické cvičenia / Tomáš Skrúcaný, Branislav Šarkan ; Dalibor Barta, Ján Vrábel. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 126 s. [6,90AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1392-1

BCI
Ekonomická analýza v podniku cestnej dopravy a zasielateľstva [electronic] : návody na cvičenia / Vladimír Konečný ; Miloš Poliak, Pavel Šaradín. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 193 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-554-1470-6

BCI
Ruský jazyk /pre odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy : dočasná vysokoškolská učebnica / Irena Subotová, Alica Kalašová. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1976. - 129 s.

BCI
Dopravné inžinierstvo : návody na cvičenia / Tomáš Hollarek, Alica Kalašová, Jela Kušnierová. - 1. vyd. - Žilina : VŠDS, 1994. - 134 s. - ISBN 80-7100-195-3

BCI
Dopravní a spojová soustava 2 : dopravní infrastruktura - vybrané kapitoly / Blanka Kalupová, Ivan Hlavoň. - 1. vyd. - Přerov : Vysoká škola logistiky, 2017. - 68 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-87179-53-6

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Vladimír Konečný. - 4. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - [272] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1349-5

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Eva Kováčiková. - 5. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - [276] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1348-8

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : G. Technické normy a technické aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť na cestách / Jozef Gnap ... [et al.]. - 4. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - [260] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1350-1
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ]

BCI
Dane a poplatky v doprave [elektronický zdroj] : návody na cvičenia / Miloš Poliak - Štefánia Semanová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - CD-ROM, 233 s.; [AH 13,00; VH 13,54]. - ISBN 978-80-554-1253-5

BCI
Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby : [odborné učebné texty] / Miloš Poliak - Jozef Gnap - Vladimír Konečný. - 3. aktualiz. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - [132] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1183-5

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe : [učebné texty] / Jozef Gnap ... [et al.]. - 5. aktual. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - [330] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1184-2
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Kováčiková, Eva ]

BCI
Zasielateľstvo - prípadové štúdie [elektronický zdroj] / Jozef Gnap - Jaroslava Kubáňová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 156 s.; [AH 9,10; VH 9,50]. - ISBN 978-80-554-1172-9

BCI
Právny rámec dopravy a spojov [elektronický zdroj] / Miloš Poliak. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 99 s.; [AH 8,00; VH 8,38]. - ISBN 978-80-554-1119-4

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe : [učebné texty] / Jozef Gnap ... [et al.]. - 4. aktual. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - [330] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1082-1
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Kováčiková, Eva ]

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : G. Technické normy a technické aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť na cestách / Jozef Gnap ... [et al.]. - 3. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - [254] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1079-1
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ]

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Eva Kováčiková. - 4. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - [278] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1078-4

BCI
Ekonomika dopravného podniku : návody na cvičenia / Miloš Poliak, Vladimír Konečný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 184 s., [AH 11,48; VH 11,96]. - ISBN 978-80-554-1027-2

BCI
Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby : [odborné učebné texty] / Miloš Poliak - Jozef Gnap - Vladimír Konečný. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - [128] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0941-2

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe : [učebné texty] / Jozef Gnap ... [et al.]. - 3. aktual. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - [328] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0889-7
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Kováčiková, Eva ]

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Vladimír Konečný. - 3. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - [266] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0840-8

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Eva Kováčiková. - 3. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - [268] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0839-2

BCI
Súdne inžinierstvo v odbore Doprava cestná : návody na cvičenia I. / Anton Hudák - Ján Ondruš. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 169 s., [AH 12,15; VH 12,60] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0816-3

BCI
Cestné vozidlá : návody na cvičenia / Vladimír Rievaj, Ján Vrábel, Ján Ondruš. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 109 s., [AH 9,90; VH 10,31] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0834-7

BCI
Informačné systémy v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve [elektronický zdroj] / Vladimír Konečný, Jozef Gnap, Miloš Poliak. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - CD-ROM, 283 s.; [25,13 AH; 25,69 VH] : obr. - ISBN 978-80-554-0828-6

BCI
Diagnostika cestných motorových vozidiel : návody na cvičenia / Branislav Šarkan. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 106 s., [AH 8,51; VH 8,96]. - ISBN 978-80-554-0799-9

BCI
Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby : [odborné učebné texty] / Miloš Poliak - Jozef Gnap - Vladimír Konečný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - [128] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0728-9

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : G. Technické normy a technické aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť na cestách / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - [254] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0718-0
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ]

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Vladimír Konečný. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - [266] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0717-3

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Eva Kováčiková. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - [264] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0716-6

BCI
Wprowadzenie do systemów transportowych : zadania [Úvod do dopravných systémov - cvičenia] / Marek Jaśkiewicz, Štefan Liščák. - 1. vyd. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. - ISSN 0239-6386. - 122 s. (Skrypty - Politechnika Świętokrzyska, nr. 455. - ISSN 0239-6386)

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe : [učebné texty] / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. aktual. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - [328] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0656-5
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Kováčiková, Eva ]

BCI
Technológia ložných a skladovacích operácií / Vladimír Rievaj. - 1. vyd. - Žilina : VŠDS, 1994. - 85 s. - ISBN 80-7100-185-6

BCI
Logistické systémy a technológie v praxi [elektronický zdroj] / Iveta Kubasáková, Bibiána Buková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - CD-ROM, 211 s., [AH 9,06; VH 9,54] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0595-7

BCI
Nástroje a metódy manažérstva kvality [elektronický zdroj] : návody na cvičenia z predmetu manažment kvality / Vladimír Konečný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - CD-ROM, 136 s., [AH 10,65; VH 11,07] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0601-5

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe : [učebné texty] / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - [301] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0586-5
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Kováčiková, Eva ]

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : učebné texty : G. Technické normy a technické aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť na cestách / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - [246] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0527-8
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ]

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : učebné texty : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Vladimír Konečný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - [248] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0526-1

BCI
Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : učebné texty : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Eva Kováčiková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - [246] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0525-4

BCI
Metrológia : návody na cvičenia / Michal Obmaščík - Stanislav Turek - Anton Jochmann. - 1. vyd. - Bratislava : ALFA, 1988. - 81 s., [AH 4,95; VH 5,08] : obr., tab.

BCI
Cestná nákladná doprava I / Jozef Gnap. - 1. vyd. - Žilina : VŠDS, 1994. - 158 s., [AH 15,06; VH 15,56] : obr., tab. - ISBN 80-7100-200-3

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : učebné texty : Taxislužba / Jozef Gnap ... [et al.]. - 4. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - [265] s. : Fotogr., sch., tab. - ISBN 978-80-554-0405-9
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Kováčiková, Eva ; Liščák, Štefan ; Rievaj, Vladimír ; Poliaková, Adela ]

BCI
Ekonomická analýza podniku cestnej dopravy [elektronický zdroj] : návody na cvičenia / Vladimír Konečný. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM), [AH 13,22; VH 13,72]. - ISBN 978-80-554-0380-9. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

BCI
Dane a poplatky v doprave a zasielateľstve : návody na cvičenia : 1. Základné daňové pojmy a teórie; 2. Daň z príjmov fyzických osôb; 3. Daň z príjmov právnických osôb; 4. Daň z nehnuteľnosti; 5. Daň z motorových vozidiel I.; 6. Daň z motorových vozidiel II.; 7. Daň z pridanej hodnoty I.; 8. Daň z pridanej hodnoty II.; 9. Daň z pridanej hodnoty III.; 10. Diaľničné a cestné poplatky; 11. Správne poplatky; 12. Ďalšie poplatky / Adela Poliaková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - [370] s., AH 21,00, VH 21,45 : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0234-5
Poznámka:
2. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0483-7

BCI
Európsky dom kvality [elektronický zdroj] / Juraj Cajchan. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 155 s. [10,99 AH; 11,35 VH], 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - ISBN 978-80-554-0193-5. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

BCI
Hodnotenie subsystémov mestskej hromadnej dopravy / Zuzana Lokšová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - 122 s., AH 8,34, VH 8,75 : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0152-2

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : učebné texty : Taxislužba / Jozef Gnap ... [et al.]. - 3. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - [253] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0012-9
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Kováčiková, Eva ; Liščák, Štefan ; Rievaj, Vladimír ; Poliaková, Adela ]

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3 : učebné texty : G. Technické normy a aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť cestnej dopravy / Jozef Gnap ...[ et al.]. - 4. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - obr., tab. - ISBN 978-80-8070-997-6
[Spoluautori: Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ]

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 : učebné texty : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap ... [et. al.]. - 3. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - [122] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-995-2
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Poliaková, Adela ; Poliak, Miloš ]

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 : učebné texty : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Miloš Poliak. - 5. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2009. - [294] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-996-9

BCI
Dopravné plánovanie v OmniTRANS [elektronický zdroj] : návody na cvičenia / Marián Gogola. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM), 241 s., AH 21,44, VH 22,00 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-917-4. - Požiadvky na systém: CD-ROM mechanika.

BCI
Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 313 s. - ISBN 978-80-8070-885-6
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ; Rievaj, Vladimír ; Jagelčák, Juraj ]

BCI
Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave / Juraj Jagelčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 138 s., AH 9,58, VH 10,00. - ISBN 978-80-8070-858-0

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : učebné texty : 2 : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Jozef Královenský - Miloš Poliak. - 4. dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2008. - [273 s.] : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-798-9

BCI
Ekonomika cestnej a mestskej dopravy [elektronický zdroj] : návody na cvičenia : 1. / Miloš Poliak, Vladimír Konečný. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2008. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM), AH 11,38, VH 11,83. - ISBN 978-80-8070-813-9. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

BCI
Aplikácia informačných systémov v cestnej doprave [elektronický zdroj] / Jozef Gnap, Vladimír Konečný, Miloš Poliak. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM), AH 27,18, VH 28,65. - ISBN 978-80-8070-791-0. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

BCI
Hromadná osobná doprava / Pavel Surovec. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 230 s., AH 21,61, VH 22,16 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-686-9

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : učebné texty : 3 : G. Technické normy a aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť cestnej dopravy / Jozef Gnap...[et al.]. - 3. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 224 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-674-6
[Spoluautori: Liščák, Štefan ; Jagelčák, Juraj ; Poliak, Miloš ]

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 : učebné texty : E. Obchodné a finančné riadenie podniku : F. Prístup na trh / J. Gnap, J. Královenský, M. Poliak. - 3. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita v EDIS, 2007. - 136 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-675-3

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 : E. Obchodné a finančné riadenie podniku : učebné texty : F. Prístup na trh / J. Gnap, J. Královenský, M. Poliak. - 2. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita v EDIS, 2005. - 240 s. (nepravidelné stránkovanie) : obr., tab. - ISBN 80-8070-494-5

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap ... [et. al.]. - 2. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita v EDIS, 2005. - 105 s. (nepravidelné stránkovanie) : obr., tab. - ISBN 80-8070-491-0
Poznámka:
3. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-797-2. - [109] s.
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ; Poliak, Miloš ]

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3 : učebné texty / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2005. - 223 s. (nepravidelné stránkovanie) : obr., tab. - ISBN 80-8070-493-7
[Spoluautori: Liščák, Štefan ; Jagelčák, Juraj ; Poliak, Miloš ]

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : taxislužba : učebné texty / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2005. - 223 s. (nepravidelné stránkovanie). - ISBN 80-8070-492-9
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ; Poliak, Miloš ]

BCI
Provoz a ekonomika silniční dopravy II / Pavel Surovec. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. - 121 s. : il. - ISBN 80-248-0710-6

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Učebné texty : Taxislužba / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 23, 13 , 14 , 73, 17, 67, 20, 8 s. : obr., tab. - ISBN 80-8070-108-3
Poznámka:
2. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita , 2008. - ISBN 978-80-8070-799-6
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ]

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Učebné texty : I. : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo, E. Obchodné a finančné riadenie podniku / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 122 s. : sch., tab. - ISBN 80-8070-105-9
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ]

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Učebné texty : III. : G. Technické normy a aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť cestnej dopravy / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 152, 21, 15, 14, 6, 9 s. - ISBN 80-8070-107-5
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ]

BCI
Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Učebné texty : II. : F. Prístup na trh / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 97 s. : sch., tab. - ISBN 80-8070-106-7
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ]

BCI
Fiskálna politika v Európskej únii 2 / Jana Štofková, Jozef Gnap, Soňa Čapková. - 2 vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 98 s. : tab. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-931-8

BCI
Fiskálna politika v Európskej únii 1 / Soňa Čapková, Jana Štofková, Jozef Gnap. - 2. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 69 s. : tab. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-917-2

BCI
Technológia cestnej nákladnej dopravy / Jozef Gnap, Miriam Paľová, Oľga Poniščiaková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 173 s. : obr., tab. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-938-5

Zatvoriť