Publikácie

Domáce publikácie si môžete kúpiť v predajni EDIS

Najnovšie publikácie

Jozef Gnap, Miloš Poliak, Jarmila Sosedová, Juraj Jagelčák: Zasielateľstvo. 2021

Iveta Kubasáková, Marián Šulgan, Jaroslava Kubáňová: Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu. 2020.

Bibiána Poliaková, Marián Gogola: Integrované dopravné systémy. 2020.

Marián Gogola: CD - Dopravné plánovanie v QGIS - návody na cvičenia. 2019.

Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Tomáš Skrúcaný, Martin Kendra: Construction and shipbuilding. 2019.

Alica Kalašová, Ján Ondruš, Simona Kubíková. Inteligentné dopravné systémy [print] / - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - 302 s. [21,32AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1493-5

Ekonomika dopravného podniku [print] / Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný ; Pavol Šaradín, Zdeněk Říha. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 197 s. [10,45AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1444-7

Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov [print] : Doplnenie: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle. Kontroly sociálnych predpisov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 14. dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 218 s. [print]. - ISBN 978-80-554-1449-2

Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

AAA – Selected research issues of car diagnostics [Problematika diagnostikovania cestných vozidiel] / Marek Jaśkiewicz ... [et al.]. - 1. vyd. - Lublin : Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017. - 152 s. - ISBN 978-83-64527-63-0
[Spoluautori: Posuniak, Paweł ; Šarkan, Branislav ; Stokłosa, Józef ; Stopka, Ondrej ]

AAA - Selected aspects of diesel engines start ups [Vybrané aspekty vznetových motorov pri štartovaní] / Pawel Drózdiel, Leszek Krzywonos, Štefan Liščák. - 1. vyd. - Lublin : Wydawnicwo-Drukarnia Liber Duo, 2013. - 155 s. - ISBN 978-83-64522-04-8

AAA - Standard tension force : tension forces in web-lashing for load securing created by a ratchet tensioner [Normálna napínacia sila. Napínacie sily v popruhu pre upevnenie nákladu vyvolané napínačom s rohatkou a západkou] / Juraj Jagelčák, Vladimír Rievaj. - [1st ed.]. - Köln : Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 2009. - 79 s., AH 6,.50 : obr., tab. - ISBN 978-3-8383-1817-2

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB - Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave / Jozef Gnap, Miloš Poliak ; vedecká redaktorka: Tatiana Čorejová. - 4. dopl. a preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 263 s., [AH 18,56; VH 19,12] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1346-4

AAB - Obstarávanie dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou / Miloš Poliak ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 84 s.; [AH 6,24; VH 6,59] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0919-1

AAB - Modelovanie dopravného a prepravného procesu v cestnej nákladnej doprave / Jozef Gnap ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 120 s., [AH 7,06; VH 7,47] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0744-9

AAB - Európske dopravné koridory a Slovensko / Jarmila Sosedová, Marián Šulgan, Vladimír Rievaj ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 138 s., AH 9,16, VH 9,54 : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0255-0

AAB - Elektronické podnikanie v doprave a logistike / Bibiána Buková, Radovan Madleňák, Iveta Kubasáková. - 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2009. - [315] s. - ISBN 978-80-8078-274-0

AAB - Trh hromadnej osobnej dopravy a jej financovanie / Miloš Poliak - Vladimír Konečný ; vedecký redaktor: Štefan Cisko. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - 176 s., AH 12,00, VH 12,47 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-999-0

AAB - Upokojená doprava / Alica Kalašová, Pavel Surovec ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 202 s., AH 14,73, VH 15,26 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-792-7

AAB - Postavenie dopravy v logistike / Marián Šulgan, Jozeg Gnap, Jozef Majerčák ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 2. preprac. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2008. - 238 s., AH 16,33, VH 16,89 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-784-2

AAB - Dopravný prostriedok - jeho motor / Vladimír Hlavňa ... [et al.] ; vedecký redaktor: Peter Palček. - 3. preprac. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 466 s., AH 29,00, VH 29,75 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-662-3
[Spoluautori: Kukuča, Pavol ; Isteník, Rastislav ; Labuda, Róbert ; Liščák, Štefan ]

AAB - The chosen problems of commercial truck maintenance / Drożdziel Paweł, Liščák Šefan. - 1st ed. - Žilina : University of Žilina, 2005. - 90 p. : fig., tab. - ISBN 80-8070-321-3

AAB - Satelitné navigačné systémy / Dušan Kevický, Alica Kalašová. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2004. - 197 s., AH 13,56, VH 14,05 : obr., tab. - ISBN 80-8070-295-0

AAB - Medzinárodná cestná nákladná doprava / Jozef Gnap. - 2. prepr. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2004. - 222 s., AH 15,51, VH 16,02 : obr., tab. - ISBN 80-8070-278-0

AAB - Dopravný prostriedok - jeho motor / Vladimír Hlavňa ... [et al.]. - 2. preprac. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 442 s., AH 28,21, VH 28,93 : fotogr., sch., tab. - ISBN 80-8070-046-X
[Spoluautori: Kukuča, Pavol ; Isteník, Rastislav ; Labuda, Pavol ; Liščák, Štefan ]

AAB - Marketingový mix v cestnej doprave / Anna Križanová, Eva Birnerová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 157 s. : obr. - Bibliogr. s. 155-157. - ISBN 80-7100-949-0

AAB - Spoľahlivosť v prevádzke cestných vozidiel / Štefan Liščák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 192 s. : obr., tab. - Bibliogr. s. 189-192. - ISBN 80-7100-969-5

AAB - Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave / Jozef Gnap. - 2. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 243 s., AH 16,31, VH 16,86 : obr., tab. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-958-X
Poznámka:
3. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2006. - ISBN 80-8070-608-5

AAB - Kalkulácia vlastných nákladov a tvorba ceny v cestnej doprave / Jozef Gnap. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 1997. - 219 s. : obr. 33, tab. 41. - Lit. 73. - ISBN 80-7100-438-3

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB - Manažérstvo kvality [print] : systémy, princípy, postupy / Vladimír Konečný ; Pavel Šaradín, Stanislava Strelcová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 185 s. [11,36AH] [print] (Vysokoškolské učebnice). - ISBN 978-80-554-1406-5

ACB - Logistické informačné systémy [print] / Iveta Kubasáková, Peter Kolarovszki, Ondrej Stopka ; Václav Cempírek, Rudolf Kampf. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 181 s. [7,15AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1389-1

ACB - Diagnostika a údržba lodných zariadení [print] / Tomáš Kalina, Martin Jurkovič, Tomáš Skrúcaný ; Dalibor Barta, Miroslav Bariak. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 188 s. [10,06AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1433-1

ACB - Ekonomika dopravného podniku [print] / Miloš Poliak, Jozef Gnap, Vladimír Konečný ; Pavol Šaradín, Zdeněk Říha. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 197 s. [10,45AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1444-7

ACB - Dopravné inžinierstvo a riadenie cestnej premávky / Pavol Bajužík - Alica Kalašová. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1990. - 183 s., [AH 13,46; VH 13,71] : obr., tab. - ISBN 80-05-00265-3

ACB - Bezpečnosť cestnej dopravy a dopravná psychológia / Alica Kalašová, Miroslava Mikušová ; vedecký redaktor: Andrej Novák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2017. - 224 s., [AH 15,13; VH 15,66] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1329-7

ACB - Diagnostikovanie cestných vozidiel / Branislav Šarkan, Ján Vrábel, Tomáš Skrúcaný ; vedecký redaktor: Gustáv Kasanický. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. - 252 s., [AH 17,37; VH 17,93] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1250-4

ACB - Kariéra ako súčasť rozvoja osobnosti / Viera Farkašová, Lenka Ližbetinová ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - 200 s., [AH 12,86; VH 13,33] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1232-0

Image

ACB - Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom / Iveta Kubasáková ... [et al.] ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. - 357 s., [AH 22,30; VH 22,97] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1215-3
[Spoluautori: Gogola, Marián ; Jagelčák, Juraj ; Sosedová, Jarmila ; Šulgan, Marián ]

ACB - Kvalita služieb v cestnej doprave a zasielateľstve / Vladimír Konečný ; vedecký redaktor: Andrej Novák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 186 s., [AH 12,42; VH 12,87]] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1166-8

ACB - Aplikácia informačných systémov v osobnej doprave / Jozef Gnap, Vladimír Konečný, Miloš Poliak ; vedecký redaktor: Juraj Vaculík. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 221 s., [AH 16,90] : obr., tab. - ISBN 978-80-970419-4-6

ACB - Systémy hromadnej osobnej dopravy vo svete / Marián Gogola, Bibiána Poliaková ; vedecký redaktor: Miloš Poliak. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 123 s., [AH 8,37] : obr., tab. - ISBN 978-80-8181-044-2

ACB - Základy súdneho inžinierstva v odbore Doprava cestná / Ján Ondruš, Anton Hudák ; vedecký redaktor: Pavol Kohút. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 181 s., [AH 12,68] : obr., tab. - ISBN 978-80-8181-052-7

ACB - Automobil v pohybe / Vladimír Rievaj ... [et al.] ; vedecký redaktor: Štefan Liščák. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 138 s., [AH 9,99] : obr., tab. - ISBN 978-80-970419-5-3
[Spoluautori: Vrábel, Ján ; Šarkan, Branislav ; Hudák, Anton ]

ACB - Ložné a skladovacie operácie v podniku / Iveta Kubasáková ... [et al.] ; vedecký redaktor: Štefan Liščák. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 269 s., [AH 14,83] : obr., tab. - ISBN 978-80-8181-020-6
[Spoluautori: Gogola, Marián ; Jagelčák, Juraj ; Šulgan, Marián ; Sosedová, Jarmila ]

ACB - Dopravná a spojová sústava / Jozef Majerčák ... [et al.] ; vedecký redaktor: Jozef Gnap. - 1. vyd. - Bratislava : DOLIS, 2015. - 300 s., [AH 24,64] : obr., tab. - ISBN 978-80-8181-001-5
[Spoluautori: Liščák, Štefan ; Madleňáková, Lucia ; Novák Sedláčková, Alena ; Žarnay, Pavel ; Faith, Peter ]

ACB - Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave / Juraj Jagelčák ; vedecký redaktor: Jozef Gnap. - 2. preprac. a rozš. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - 296 s., [AH 20,03; VH 20,59]. - ISBN 978-80-554-1083-8

ACB - Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu / Iveta Kubasáková, Marián Šulgan ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 294 s., [18,26 AH; 18,63 VH] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0740-1

ACB - Obchodné a finančné riadenie podniku v cestnej doprave a zasielateľstve / Adela Poliaková, Miloš Poliak ; vedecka redaktorka: Anna Križanová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 354 s., [23,19 AH; 23,81 VH] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0748-7

ACB - Systémy verejnej osobnej dopravy / Marián Gogola, Zuzana Lokšová, Bibiána Poliaková ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 237 s., [15,05 AH; 15,55 VH] : obr., príl. - ISBN 978-80-554-0663-3

ACB - Cestné a miestne komunikácie / Peter Faith, Jozef Paľo ; vedecký redaktor: Ján Čelko. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 311 s., [22,43 AH; 23,08 VH] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0635-0

ACB - Automobil a jeho dynamika / Vladimír Rievaj ... [et al.] ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 224 s., [AH 14,26; VH 14,76] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0627-5
[Spoluautori: Šulgan, Marián ; Hudák, Anton ; Jagelčák, Juraj ]

ACB - Zasielateľstvo / Jozef Gnap ... [et al.] ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 2. aktual. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 237 s., [AH 13,31; VH 13,86] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0407-3
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Sosedová, Jarmila ; Jagelčák, Juraj ]

ACB - Dopravné inžinierstvo : križovatky / Alica Kalašová, Ján Ondruš, Jozef Paľo ; vedecký redaktor: Karel Kovářík. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 205 s., [AH 13,02; VH 13,52] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0332-8

ACB - Podnikanie v cestnej doprave a zasielateľstve / Miloš Poliak ; vedecká redaktorka: Tatiana Čorejová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 253 s., [AH 17,76; VH 18,18] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0338-0

ACB - Ekonomická analýza podniku cestnej dopravy / Vladimír Konečný - Miloš Poliak - Adela Poliaková ; vedecký redaktor: Štefan Cisko. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 283 s., [AH 18,63, VH 19,21] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0253-6

ACB - Námorné kontajnery / Juraj Jagelčák, Andrej Dávid, Petr Rožek ; vedecký redaktor: Jozef Majerčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 262 s., AH 20,74, VH 21,14 : fotogr., graf., obr., tab. - ISBN 978-80-554-0207-9

ACB - Dopravní telematika / Vladislav Křivda ... [et al.] ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - 349 s., AH 19,20, VH 19,87 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-981-5
[Spoluautori: Olivková, Ivana ; Paľo, Jozef ; Richtář, Michal ]

ACB - Ekonomika cestnej a mestskej dopravy 1 / Jozef Královenský ... [et al.] ; vedecký redaktor: Štefan Hittmár. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 302 s., AH 22,96, VH 23,58 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-831-3
[Spoluautori: Gnap, Jozef ; Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ]

ACB - Doprava v územnom plánovaní / Peter Faith ; vedecký redaktor: Dušan Kevický. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 290 s., AH 18,60, VH 19,62 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-835-1

ACB - Dopravné inžinierstvo / Alica Kalašová, Peter Faith, Jozef Paľo. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2006. - 194 s., AH 10,19, VH 10,69 : obr., tab. - ISBN 80-8070-634-4

ACB - Podvozky cestných vozidiel / Štefan Liščák ... [et al.] ; vedecký redaktor: Pavol Kukuča. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2006. - 136 s., AH 12,00, VH 12,34 : obr., tab. - ISBN 80-8070-588-7
[Spoluautori: Matějka, Rostislav ; Rievaj, Vladimír ; Šulgan, Marián ]

ACB - Prevádzkové charakteristiky vozidiel II. / Štefan Liščák...[et al.] ; [vedecký redaktor : Karel Voleský]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2005. - 210 s., AH 14,80, VH 15,33 : obr., tab. - ISBN 80-8070-388-4
[Spoluautori: Matějka, Rostislav ; Rievaj, Vladimír ; Šulgan, Marián ]

ACB - Zasielateľstvo / Jozef Gnap ... [et al.] ; vedecký redaktor : Karel Voleský. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2005. - 179 s., AH 11,57, VH 12,05 : obr., tab. - ISBN 80-8070-405-8
[Spoluautori: Královenský, Jozef ; Poliak, Miloš ; Sosedová, Jarmila ]

ACB - Prevádzkové charakteristiky vozidiel / Štefan Liščák...[et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2004. - 177 s., AH 11,92, VH 12,36 : obr., tab. - ISBN 80-8070-247-0
[Spoluautori: Matějka, Rostislav ; Rievaj, Vladimír ; Šulgan, Marián ]

ACB - Dopravné inžinierstvo : organizácia a riadenie dopravy / Alica Kalašová, Jozef Paľo. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2003. - 165 s., AH 8,00, VH 8,45 : obr., tab. - ISBN 80-8070-076-1

ACB - Európske dopravné koridory a Slovensko / Marián Šulgan, Jarmila Sosedová, Vladimír Rievaj. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 162 s. : obr., tab. - Bibliogr. s. 160-162. - ISBN 80-7100-903-2

ACB - Postavenie dopravy v logistike / Jozef Královenský a kol., Jozef Gnap, Jozef Majerčák, Marián Šulgan. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2001. - 203 s. : obr., tab. - Bibliogr. s. 201-203. - ISBN 80-7100-888-5
[Spoluautori: Gnap, Jozef ; Majerčák, Jozef ; Šulgan, Marián ]

Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA - Transport manager responsibilities and risk based insurance analysis [Zodpovednosť zasielateľa a analýza poistenia zodpovednosti zasielateľa] / Ivana Šimková ; Editor : Miloš Poliak. - 1. vyd. - Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. - 72 s. - ISBN 978-3-659-18214-3

Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov [print] : Doplnenie: Zákaz týždenného odpočinku vo vozidle. Kontroly sociálnych predpisov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 14. dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 218 s. [print]. - ISBN 978-80-554-1449-2

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Nariadeni (ES) č. 165/2014. Režim OUT. Výtlačky z digitálneho tachografu / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 13. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 31.3.2016]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2016. - 203 s. : obr., tab., [35] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-1192-7

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Obsluha digitálnych tachografov druhej generácie; Aplikácie pre mobilný telefón pre ovládanie tachografu / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 12. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.5.2015]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2015. - 197 s. : obr., tab., [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-1017-3

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Nové nariadenie (ES) č. 165/2014 Inteligentný tachograf / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 11. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.4.2014]. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2014. - 184 s. : obr., tab., [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0851-4

BAB - Nakladanie a upevnenie kusových zásielok nebezpečných vecí v námorných kontajneroch [elektronický dokument] / Juraj Jagelčák. - 1. vyd. - Žilina : EDIS - vydavateľstvo ŽU, 2013. - CD ROM, 81 s., [AH 7,04; VH 7,41]. - ISBN 978-80-554-0623-7

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Nové digitálne tachografy; Nové komentáre k uplatňovaniu nariadenia (ES) č. 561/2006; Kedy nepotrebujete tachograf?; Používanie režimu OUT / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 10. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.12.2012]. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2012. - 179 s. : obr., tab., [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0599-5

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Postup ručného zadávania denného a týždenného odpočtu. Najčastejšie chyby pri práci s digitálnymi tachografmi / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 9. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.11.2011]. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2011. - 165 s. : obr., tab., [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0441-7

BAB - Práce řidičů nákladních automobilů a autobusů a používaní tachografů / Miloš Poliak, Jozef Gnap, Jiří Novotný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 131 s. : obr., tab., [13] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0337-3

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: Postup ručného zadávania denného a týždenného odpočtu. Najčastejšie chyby pri práci s digitálnymi tachografmi / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 8. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.3.2011]. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2011. - 152 s. : obr., tab., [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0333-5

BAB - Odborná spôsobilosť vodiča cestnej nákladnej dopravy : cestná a enviromentálna bezpečnosť, služby, logistika / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. dopl. a preprac. vyd. podľa zákona č. 280/2006 Z. z. a smernice 2003/59/ES. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 93 s., 16 s. kontrolné otázky : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0265-9
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ; Rievaj, Vladimír ; Jagelčák, Juraj ]

BAB - Odborná spôsobilosť vodiča cestnej nákladnej dopravy : uplatňovanie predpisov / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. dopl. a preprac. vyd. podľa zákona č. 280/2006 Z. z. a smernice 2003/59/ES. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 199 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0264-2
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ; Rievaj, Vladimír ; Jagelčák, Juraj ]

BAB - Odborná spôsobilosť vodiča cestnej nákladnej dopravy : zlepšenie racionálneho jazdného správania na základe bezpečnostných predpisov / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. dopl. a preprac. vyd. podľa zákona č. 280/2006 Z. z. a smernice 2003/59/ES. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 193 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0263-5
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ; Rievaj, Vladimír ; Jagelčák, Juraj ]

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov : Doplnenie: nové požiadavky Dohody AETR platné od 20.9.2010 / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 7. dopl. a opr. vyd., [dopl. a aktual. vyd. k 1.12.2010]. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2010. - 147 s. : obr., tab.; [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0281-9

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 6. dopl. a opr. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2010. - 146 s. : obr., tab.; [27] s. text. príl. - ISBN 978-80-554-0178-2

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 5. opr. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2009. - 131 s. : obr., tab.; [26] s. text. príl. - ISBN 978-80-8070-989-1

BAB - Odborná spôsobilosť vodiča autobusovej dopravy / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2008. - 142, 202 s., AH 36,73, VH 37,38 : fotograf., grafy, mapy, sch., tab. - ISBN 978-80-8070-832-0
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ; Rievaj, Vladimír ; Jagelčák, Juraj ]

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 4. opr. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 116 s. : fotogr., obr., tab.; [26] s. text. príl. - ISBN 978-80-8070-770-5

BAB - Práca vodičov nákladných automobilov a autobusov a používanie tachografov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 3. opr. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 115, [26] s. : fotogr., sch., tab. - ISBN 978-80-7100-664-7
Poznámka:
Názov z tiráže: Práca osádok nákladných automobilov a autobusov podľa nového Nariadenia EÚ a ostatných predpisov

BAB - Práca osádok nákladných automobilov a autobusov podľa nového Nariadenia EÚ a ostatných predpisov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 2. opravené a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2006. - 73 s. : obr., príl., tab. - ISBN 80-8070-555-0

BAB - Práca osádok nákladných automobilov a autobusov podľa nového Nariadenia EÚ a ostatných predpisov / Miloš Poliak, Jozef Gnap. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2006. - 71 s. : obr., [ 26 s.] príl., tab. - ISBN 80-8070-534-8

BAB - Preprava a zasielateľstvo v medzinárodnom obchode / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenská obchodná a priemyselná komora, 2005. - 190 s. - ISBN 80-89105-25-4
[Spoluautori: Hansenová, Heda ; Rojíková, Viera ; Bujna, Miroslav ; Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ]

BAB - Rozum do vrecka / Záviš Bochníček ... [et al.]. - 4. preprac. vyd. - Bratislava : Mladé letá, 2005. - 684 s. : fareb. fotogr., ilustr., sch., tab. - ISBN 80-10-00612-2
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Lichner, Dušan ; Šlesinger, Jan ; Sedláček, Bohuslav ; Rievaj, Vladimír ; Šulgan, Peter ]

BAB - Logistika a nové úlohy pre zasielateľov / Jozef Gnap...[et al.]. - 2. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2004. - 144 s., AH 9,51, VH 9,94 : obr., tab. - ISBN 80-8070-306-X
[Spoluautori: Královenský, Jozef ; Šulgan, Marián ; Majerčák, Jozef ; Jelenek, Pavol ]

BAB - Logistika a nové úlohy pre zasielateľov / Jozef Gnap a kol., Jozef Královenský, Marián Šulgan, Jozef Majerčák, Pavol Jelenek. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline pre Zväz zasielateľov Slovenska, 2001. - 144 s. : obr., tab.- Bibliogr. s. 143-144. - ISBN 80-7100-899-0
[Spoluautori: Královenský, Jozef ; Šulgan, Marián ; Majerčák, Jozef ; Jelenek, Pavol ]

BAB - Medzinárodná cestná nákladná doprava / Jozef Gnap. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v EDIS, 1999. - 248 s. : obr. 35, tab. 13. - Lit. 52. - ISBN 80-7100-567-3

BAB - Kombinovaná doprava / Karel Voleský a kol., Jozef Gnap, Jozef Majerčák, Vojtech Petro, Bohuslav Sedláček, Pavel Žarnay. - 1. vyd. - Žilina : VŠDS, 1995. - 232 s. : obr. 64, tab. 40. - Lit. 39.
[Spoluautori: Gnap, Jozef ; Majerčák, Jozef ; Petro, Vojtech ; Sedláček, Bohuslav ; Žarnay, Pavel ]

Skriptá a učebné texty

BCI - Nástroje a metódy manažérstva kvality [electronic] : návody na cvičenia z predmetu manažment kvality / Vladimír Konečný ; Miloš Poliak, Pavel Šaradín. - 2. dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline, 2018. - 142 s. [11,86AH] [CD-ROM]. - ISBN 978-80-554-1511-6

BCI - Skúšanie cestných vozidiel [print] : praktické cvičenia / Tomáš Skrúcaný, Branislav Šarkan ; Dalibor Barta, Ján Vrábel. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - 126 s. [6,90AH] [print]. - ISBN 978-80-554-1392-1

BCI - Ekonomická analýza v podniku cestnej dopravy a zasielateľstva [electronic] : návody na cvičenia / Vladimír Konečný ; Miloš Poliak, Pavel Šaradín. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2018. - 193 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-554-1470-6

BCI - Ruský jazyk /pre odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy : dočasná vysokoškolská učebnica / Irena Subotová, Alica Kalašová. - 1. vyd. - Bratislava : Alfa, 1976. - 129 s.

BCI - Dopravné inžinierstvo : návody na cvičenia / Tomáš Hollarek, Alica Kalašová, Jela Kušnierová. - 1. vyd. - Žilina : VŠDS, 1994. - 134 s. - ISBN 80-7100-195-3

BCI - Dopravní a spojová soustava 2 : dopravní infrastruktura - vybrané kapitoly / Blanka Kalupová, Ivan Hlavoň. - 1. vyd. - Přerov : Vysoká škola logistiky, 2017. - 68 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-87179-53-6

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Vladimír Konečný. - 4. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - [272] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1349-5

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Eva Kováčiková. - 5. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - [276] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1348-8

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : G. Technické normy a technické aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť na cestách / Jozef Gnap ... [et al.]. - 4. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2017. - [260] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1350-1
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ]

BCI - Dane a poplatky v doprave [elektronický zdroj] : návody na cvičenia / Miloš Poliak - Štefánia Semanová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - CD-ROM, 233 s.; [AH 13,00; VH 13,54]. - ISBN 978-80-554-1253-5

BCI - Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby : [odborné učebné texty] / Miloš Poliak - Jozef Gnap - Vladimír Konečný. - 3. aktualiz. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - [132] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1183-5

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe : [učebné texty] / Jozef Gnap ... [et al.]. - 5. aktual. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2016. - [330] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1184-2
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Kováčiková, Eva ]

BCI - Zasielateľstvo - prípadové štúdie [elektronický zdroj] / Jozef Gnap - Jaroslava Kubáňová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 156 s.; [AH 9,10; VH 9,50]. - ISBN 978-80-554-1172-9

BCI - Právny rámec dopravy a spojov [elektronický zdroj] / Miloš Poliak. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 99 s.; [AH 8,00; VH 8,38]. - ISBN 978-80-554-1119-4

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe : [učebné texty] / Jozef Gnap ... [et al.]. - 4. aktual. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - [330] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1082-1
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Kováčiková, Eva ]

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : G. Technické normy a technické aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť na cestách / Jozef Gnap ... [et al.]. - 3. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - [254] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1079-1
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ]

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Eva Kováčiková. - 4. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - [278] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-1078-4

BCI - Ekonomika dopravného podniku : návody na cvičenia / Miloš Poliak, Vladimír Konečný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 184 s., [AH 11,48; VH 11,96]. - ISBN 978-80-554-1027-2

BCI - Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby : [odborné učebné texty] / Miloš Poliak - Jozef Gnap - Vladimír Konečný. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - [128] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0941-2

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe : [učebné texty] / Jozef Gnap ... [et al.]. - 3. aktual. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - [328] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0889-7
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Kováčiková, Eva ]

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Vladimír Konečný. - 3. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - [266] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0840-8

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Eva Kováčiková. - 3. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - [268] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0839-2

BCI - Ekonomika dopravného podniku : návody na cvičenia / Miloš Poliak, Vladimír Konečný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2015. - CD-ROM, 184 s., [AH 11,48; VH 11,96]. - ISBN 978-80-554-1027-2

BCI - Cestné vozidlá : návody na cvičenia / Vladimír Rievaj, Ján Vrábel, Ján Ondruš. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - 109 s., [AH 9,90; VH 10,31] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0834-7

BCI - Informačné systémy v cestnej nákladnej doprave a zasielateľstve [elektronický zdroj] / Vladimír Konečný, Jozef Gnap, Miloš Poliak. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2014. - CD-ROM, 283 s.; [25,13 AH; 25,69 VH] : obr. - ISBN 978-80-554-0828-6

BCI - Diagnostika cestných motorových vozidiel : návody na cvičenia / Branislav Šarkan. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - 106 s., [AH 8,51; VH 8,96]. - ISBN 978-80-554-0799-9

BCI - Odborná spôsobilosť vodiča taxislužby : [odborné učebné texty] / Miloš Poliak - Jozef Gnap - Vladimír Konečný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - [128] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0728-9

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : G. Technické normy a technické aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť na cestách / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - [254] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0718-0
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ]

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Vladimír Konečný. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - [266] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0717-3

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : [učebné texty] : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Eva Kováčiková. - 2. preprac. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - [264] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0716-6

BCI - Wprowadzenie do systemów transportowych : zadania [Úvod do dopravných systémov - cvičenia] / Marek Jaśkiewicz, Štefan Liščák. - 1. vyd. - Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. - ISSN 0239-6386. - 122 s. (Skrypty - Politechnika Świętokrzyska, nr. 455. - ISSN 0239-6386)

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe : [učebné texty] / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. aktual. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2013. - [328] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0656-5
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Kováčiková, Eva ]

BCI - Technológia ložných a skladovacích operácií / Vladimír Rievaj. - 1. vyd. - Žilina : VŠDS, 1994. - 85 s. - ISBN 80-7100-185-6

BCI - Logistické systémy a technológie v praxi [elektronický zdroj] / Iveta Kubasáková, Bibiána Buková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - CD-ROM, 211 s., [AH 9,06; VH 9,54] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0595-7

BCI - Nástroje a metódy manažérstva kvality [elektronický zdroj] : návody na cvičenia z predmetu manažment kvality / Vladimír Konečný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - CD-ROM, 136 s., [AH 10,65; VH 11,07] : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0601-5

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa v taxislužbe : [učebné texty] / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - [301] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0586-5
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Kováčiková, Eva ]

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : učebné texty : G. Technické normy a technické aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť na cestách / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - [246] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0527-8
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ; Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ]

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : učebné texty : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Vladimír Konečný. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - [248] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0526-1

BCI - Odborná spôsobilosť vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy : učebné texty : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap - Miloš Poliak - Eva Kováčiková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - [246] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0525-4

BCI - Metrológia : návody na cvičenia / Michal Obmaščík - Stanislav Turek - Anton Jochmann. - 1. vyd. - Bratislava : ALFA, 1988. - 81 s., [AH 4,95; VH 5,08] : obr., tab.

BCI - Cestná nákladná doprava I / Jozef Gnap. - 1. vyd. - Žilina : VŠDS, 1994. - 158 s., [AH 15,06; VH 15,56] : obr., tab. - ISBN 80-7100-200-3

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : učebné texty : Taxislužba / Jozef Gnap ... [et al.]. - 4. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - [265] s. : Fotogr., sch., tab. - ISBN 978-80-554-0405-9
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Kováčiková, Eva ; Liščák, Štefan ; Rievaj, Vladimír ; Poliaková, Adela ]

BCI - Ekonomická analýza podniku cestnej dopravy [elektronický zdroj] : návody na cvičenia / Vladimír Konečný. - Žilina : Žilinská univerzita, 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM), [AH 13,22; VH 13,72]. - ISBN 978-80-554-0380-9. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

BCI - Dane a poplatky v doprave a zasielateľstve : návody na cvičenia : 1. Základné daňové pojmy a teórie; 2. Daň z príjmov fyzických osôb; 3. Daň z príjmov právnických osôb; 4. Daň z nehnuteľnosti; 5. Daň z motorových vozidiel I.; 6. Daň z motorových vozidiel II.; 7. Daň z pridanej hodnoty I.; 8. Daň z pridanej hodnoty II.; 9. Daň z pridanej hodnoty III.; 10. Diaľničné a cestné poplatky; 11. Správne poplatky; 12. Ďalšie poplatky / Adela Poliaková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - [370] s., AH 21,00, VH 21,45 : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0234-5
Poznámka:
2. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2012. - ISBN 978-80-554-0483-7

BCI - Európsky dom kvality [elektronický zdroj] / Juraj Cajchan. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2010. - 155 s. [10,99 AH; 11,35 VH], 1 elektronický optický disk (CD-ROM). - ISBN 978-80-554-0193-5. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

BCI - Hodnotenie subsystémov mestskej hromadnej dopravy / Zuzana Lokšová. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - 122 s., AH 8,34, VH 8,75 : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0152-2

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : učebné texty : Taxislužba / Jozef Gnap ... [et al.]. - 3. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - [253] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-554-0012-9
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Kováčiková, Eva ; Liščák, Štefan ; Rievaj, Vladimír ; Poliaková, Adela ]

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3 : učebné texty : G. Technické normy a aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť cestnej dopravy / Jozef Gnap ...[ et al.]. - 4. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - obr., tab. - ISBN 978-80-8070-997-6
[Spoluautori: Rievaj, Vladimír ; Liščák, Štefan ; Poliak, Miloš ; Jagelčák, Juraj ]

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 : učebné texty : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap ... [et. al.]. - 3. preprac. a dopl. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2009. - [122] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-995-2
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Poliaková, Adela ; Poliak, Miloš ]

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 : učebné texty : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Miloš Poliak. - 5. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2009. - [294] s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-996-9

BCI - Dopravné plánovanie v OmniTRANS [elektronický zdroj] : návody na cvičenia / Marián Gogola. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM), 241 s., AH 21,44, VH 22,00 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-917-4. - Požiadvky na systém: CD-ROM mechanika.

BCI - Odborná spôsobilosť vodiča nákladnej dopravy / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 313 s. - ISBN 978-80-8070-885-6
[Spoluautori: Poliak, Miloš ; Konečný, Vladimír ; Rievaj, Vladimír ; Jagelčák, Juraj ]

BCI - Nakladanie a upevňovanie nákladu v cestnej doprave / Juraj Jagelčák. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - 138 s., AH 9,58, VH 10,00. - ISBN 978-80-8070-858-0

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : učebné texty : 2 : E. Obchodné a finančné riadenie podniku, F. Prístup na trh / Jozef Gnap - Jozef Královenský - Miloš Poliak. - 4. dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2008. - [273 s.] : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-798-9

BCI - Ekonomika cestnej a mestskej dopravy [elektronický zdroj] : návody na cvičenia : 1. / Miloš Poliak, Vladimír Konečný. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2008. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM), AH 11,38, VH 11,83. - ISBN 978-80-8070-813-9. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

BCI - Aplikácia informačných systémov v cestnej doprave [elektronický zdroj] / Jozef Gnap, Vladimír Konečný, Miloš Poliak. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM), AH 27,18, VH 28,65. - ISBN 978-80-8070-791-0. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

BCI - Hromadná osobná doprava / Pavel Surovec. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 230 s., AH 21,61, VH 22,16 : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-686-9

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : učebné texty : 3 : G. Technické normy a aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť cestnej dopravy / Jozef Gnap...[et al.]. - 3. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2007. - 224 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-674-6
[Spoluautori: Liščák, Štefan ; Jagelčák, Juraj ; Poliak, Miloš ]

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 : učebné texty : E. Obchodné a finančné riadenie podniku : F. Prístup na trh / J. Gnap, J. Královenský, M. Poliak. - 3. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita v EDIS, 2007. - 136 s. : obr., tab. - ISBN 978-80-8070-675-3

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 2 : E. Obchodné a finančné riadenie podniku : učebné texty : F. Prístup na trh / J. Gnap, J. Královenský, M. Poliak. - 2. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita v EDIS, 2005. - 240 s. (nepravidelné stránkovanie) : obr., tab. - ISBN 80-8070-494-5

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 1 : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo / Jozef Gnap ... [et. al.]. - 2. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita v EDIS, 2005. - 105 s. (nepravidelné stránkovanie) : obr., tab. - ISBN 80-8070-491-0
Poznámka:
3. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-797-2. - [109] s.
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ; Poliak, Miloš ]

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave 3 : učebné texty / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2005. - 223 s. (nepravidelné stránkovanie) : obr., tab. - ISBN 80-8070-493-7
[Spoluautori: Liščák, Štefan ; Jagelčák, Juraj ; Poliak, Miloš ]

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave : taxislužba : učebné texty / Jozef Gnap ... [et al.]. - 2. preprac. a dopl. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2005. - 223 s. (nepravidelné stránkovanie). - ISBN 80-8070-492-9
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ; Poliak, Miloš ]

BCI - Provoz a ekonomika silniční dopravy II / Pavel Surovec. - 1. vyd. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. - 121 s. : il. - ISBN 80-248-0710-6

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Učebné texty : Taxislužba / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 23, 13 , 14 , 73, 17, 67, 20, 8 s. : obr., tab. - ISBN 80-8070-108-3
Poznámka:
2. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita , 2008. - ISBN 978-80-8070-799-6
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ]

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Učebné texty : I. : A. Občianske právo, B. Obchodné právo, C. Sociálne právo, D. Daňové právo, E. Obchodné a finančné riadenie podniku / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 122 s. : sch., tab. - ISBN 80-8070-105-9
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ]

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Učebné texty : III. : G. Technické normy a aspekty prevádzky, H. Bezpečnosť cestnej dopravy / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 152, 21, 15, 14, 6, 9 s. - ISBN 80-8070-107-5
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ]

BCI - Odborná spôsobilosť na podnikanie v cestnej doprave. Učebné texty : II. : F. Prístup na trh / Jozef Gnap ... [et al.]. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita, 2003. - 97 s. : sch., tab. - ISBN 80-8070-106-7
[Spoluautori: Kováčiková, Eva ; Královenský, Jozef ; Liščák, Štefan ]

BCI - Fiskálna politika v Európskej únii 2 / Jana Štofková, Jozef Gnap, Soňa Čapková. - 2 vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 98 s. : tab. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-931-8

BCI - Fiskálna politika v Európskej únii 1 / Soňa Čapková, Jana Štofková, Jozef Gnap. - 2. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 69 s. : tab. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-917-2

BCI - Technológia cestnej nákladnej dopravy / Jozef Gnap, Miriam Paľová, Oľga Poniščiaková. - 1. vyd. - Žilina : Žilinská univerzita, 2002. - 173 s. : obr., tab. - Bibliogr. - ISBN 80-7100-938-5

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť