Zoznam medzinárodných projektov

Regiamobil (Interreg Central Europe 2020- 2022)

RUMOBIL (Interreg central Europe - 2016-2019)

21120319 IVF project - Moving towards V4 Road Safety Strategy (2012)

IVF 31310035 - ProSAFE - Intensifying Professional Collaboration For Safer Road Transportation Among the Visegrad Countries (2013-2014). Viac o projekte

530632- TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR EU-EG-JO: JOINITS - Joint Master Programme in Intelligent Transport Systems (2013-2015) IVF project - CERSC 2012 - Conference on Effective Road Safety Campaigns (2012) http://www.premiumrelations.hu/cersc2012/

IVF project - CERSC 2013 - Conference on Effective Road Safety Campaigns (2013) 2CE134P2 SOL - Save our lives. A Comprehensive Road Safety Strategy for Europe (2010-2013) Viac o projekte

Environmental management in Russian companies – retraining courses for the sensibilization for and integration of Eco-Audit programs in corporate decision-making TEMPUS IV 6th call - 2013-2017 (RECOAUD)

IEE/10/274. SI2.589418 - TRANSPORT LEARNING - Empowerment of practitioners to achieve energy savings in urban transport (2011-2014) Viac o projekte

IEE/09/862/SI2.558304 - ISEMOA - Improving seamless energy-efficient mobility chains for all (2010–2013) Viac o projekte

4CE492P2 ChemLog TaT- Tracking and Tracing solutions for improvment of intermodal transport of dangerous good in CEE/ Hľadanie a sledovanie riešení pre medzinárodnú prepravu nebezpečných vecí v rámci intermodálnej prepravy/ (2012-2013)

Z-13-101/0003-00 Intercity Bus market in Slovakia report (2013)

31110045 IVF project - Cooperation for sustainable transport in the Visegrad region/ Spolupráca v oblasti udržateľnej dopravy v regióne V4. (2013-2013) https://energiaklub.hu/en/project/sustrans-cooperation-for-sustainable-transport-in-the-visegrad-region-3274

Z-13-101/0002-00 Project Framlast- Gross mass, payload and cargo securing devices in containers and practical tests of container securing devices and timber blocking. (2013) http://en.mariterm.se

3CE3443P2 CENTRAL MEETBIKE - Realizácia prieskumu dopravných návykov obyvateľstva (2012) https://www.centralmeetbike.eu

PČ 0297/12 Measurement of of tension forces in lashing and evaluation of residual tension forces, STF and force drop down from maximum tension force at SHF to residual tension force/ Meranie napínacích síl vo viazaní a vyhodnotenie zostatkových napínacích síl, STF a silového poklesu z maximálnej napínacej sily pri SHF po zostatkovú napínaciu silu (2012)

PČ 0295/12 The accuracy test of Tenmet 500/ Zistenie presnosti merača Tenmet 500 (2012)

O-10-1001/0002-00 Chemlog - Rozvoj železničnej a intermodálnej dopravy na Slovensku a vo väzbe na susedné krajiny strednej a východnej Európy (2010)

ŽU-ZCHFP SR 1/2009 Výskumný projekt Chemlog (2009)

Názov projektuKategóriaRiešenie odRiešenie doZodpovedný riešiteľ
Rozloženie a upevnenie zvitkov ťahaného drôtu (taženého drátu), balení oblých tyčí (oblinových tyčí) a zvitkov drôtu uložených horizontálne na paletách a v stojanoch v návesoch 13,6 m pre cestnú prepravu Zahraničné výskumné projekty ostatné 2018-03-28 2018-08-31 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Príprava návrhu novej normy prEN 17321 Prepravná stabilita balenia - minimálne požiadavky a testy Zahraničné výskumné projekty ostatné 2018-03-01 2020-01-31  
Loženie zvitkov drôtu v návesoch pre cestnú prepravu Zahraničné výskumné projekty ostatné 2017-02-01 2017-04-30 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Revízia európskej technickej normy EN 12640 Zahraničné výskumné projekty ostatné 2017-01-01 2019-06-28  
Revízia európskej technickej normy EN 12641 Zahraničné výskumné projekty ostatné 2017-01-01 2017-12-31  
Revízia európskej technickej normy EN 12642 Zahraničné výskumné projekty ostatné 2015-01-01 2016-12-31  
Vypracovanie smerníc pre nakládku a zaistenie trub na cestnom návese. Zahraničné výskumné projekty ostatné 2014-07-10 2014-08-29 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Nakládka a upevnenie zvitkov drôtu v návesoch pre cestnú prepravu Zahraničné výskumné projekty ostatné 2014-05-26 2014-09-05 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Marco Polo výskumný projekt DESTINY Zahraničné výskumné projekty ostatné 2014-05-15 2014-06-11 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Model cyklistickej dopravy Zahraničné výskumné projekty ostatné 2014-03-14 2014-05-07 doc. Ing. Gogola Marián, PhD.
Softvér Truck Stow 1.0 Zahraničné výskumné projekty ostatné 2014-02-06 2014-05-12 doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.
Vypracovanie prípadovej štúdie a plánu udržateľnosti výstupov projektu ATTAC a zabezpečenie odborných aktivít WP3 a WP 4 Zahraničné výskumné projekty ostatné 2013-11-25 2014-02-28 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Návrh riešenia prímestskej a regionálnej dopravnej obsluhy pre Bratislavský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj Zahraničné výskumné projekty ostatné 2013-10-30 2014-10-30 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Spolupráca v oblasti logistiky v chemickom priemysle v strednej a východnej Európe - Sledovanie polohy a pohybu pri intermodálnej preprave nebezpečných vecí v š Zahraničné výskumné projekty - Granty 2012-01-01 2014-01-01 prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť