Zoznam medzinárodných projektov

Naša katedra spolupracovala na viacerých medzinárodných projektoch:

RUMOBIL (Interreg central Europe -2016-2019)

21120319 IVF project - Moving towards V4 Road Safety Strategy (2012)

http://www.v4roadsafety.eu/ IVF 31310035 - ProSAFE - Intensifying Professional Collaboration For Safer Road Transportation Among the Visegrad Countries (2013-2014).Viac o projekte Pro-safe.(PDF)

530632- TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPCR EU-EG-JO: JOINITS - Joint Master Programme in Intelligent Transport Systems (2013-2015) IVF project - CERSC 2012 - Conference on Effective Road Safety Campaigns (2012) http://premiumrelations.hu/cersc2012/

IVF project - CERSC 2013 - Conference on Effective Road Safety Campaigns (2013) 2CE134P2 SOL - Save our lives. A Comprehensive Road Safety Strategy for Europe (2010-2013) http://www.sol-project.eu/Viac o projekte SOL.(PDF)

 

(RECOAUD) Environmental management in Russian companies – retraining courses for the sensibilization for and integration of Eco-Audit programs in corporate decision-making  TEMPUS IV 6th call -2013-2017

IEE/10/274. SI2.589418 - TRANSPORT LEARNING - Empowerment of practitioners to achieve energy savings in urban transport (2011-2014) http://transportlearning.net/. Viac o projekte TL.(PDF)

IEE/09/862/SI2.558304 - ISEMOA - Improving seamless energy-efficient mobility chains for all (2010–2013) http://www.isemoa.eu/ Viac o projekte ISEMOA.(PDF)

4CE492P2 ChemLog TaT- Tracking and Tracing solutions for improvment of intermodal transport of dangerous good in CEE/ Hľadanie a sledovanie riešení pre medzinárodnú prepravu nebezpečných vecí v rámci intermodálnej prepravy/ (2012-2013) Z-13-101/0003-00 Intercity Bus market in Slovakia report (2013) 31110045 IVF project - Cooperation for sustainable transport in the Visegrad region/ Spolupráca v oblasti udržateľnej dopravy v regióne V4. (2013-2013) http://energiaklub.hu/en/project/sustrans-cooperation-for-sustainable-transport-in-the-visegrad-region Z-13-101/0002-00 Project Framlast- Gross mass, payload and cargo securing devices in containers and practical tests of container securing devices and timber blocking. (2013)http://www.mariterm.se/mariterm_en/index_en.html

3CE3443P2 CENTRAL MEETBIKE - Realizácia prieskumu dopravných návykov obyvateľstva (2012) http://www.centralmeetbike.eu

PČ 0297/12 Measurement of of tension forces in lashing and evaluation of residual tension forces, STF and force drop down from maximum tension force at SHF to residual tension force/ Meranie napínacích síl vo viazaní a vyhodnotenie zostatkových napínacích síl, STF a silového poklesu z maximálnej napínacej sily pri SHF po zostatkovú napínaciu silu (2012)

PČ 0295/12 The accuracy test of Tenmet 500/ Zistenie presnosti merača Tenmet 500 (2012) O-10-1001/0002-00

Chemlog - Rozvoj železničnej a intermodálnej dopravy na Slovensku a vo väzbe na susedné krajiny strednej a východnej Európy (2010) ŽU-ZCHFP SR 1/2009 Výskumný projekt Chemlog (2009)

Názov projektu

Kategória

Riešenie od

Riešenie do

Zodpovedný riešiteľ

Rozloženie a upevnenie zvitkov ťahaného drôtu (taženého drátu), balení oblých tyčí (oblinových tyčí) a zvitkov drôtu uložených horizontálne na paletách a v stojanoch v návesoch 13,6 m pre cestnú prepravu

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2018-03-28

2018-08-31

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Príprava návrhu novej normy prEN 17321 Prepravná stabilita balenia - minimálne požiadavky a testy

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2018-03-01

2020-01-31

 

Loženie zvitkov drôtu v návesoch pre cestnú prepravu

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2017-02-01

2017-04-30

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Revízia európskej technickej normy EN 12640

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2017-01-01

2019-06-28

 

Revízia európskej technickej normy EN 12641

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2017-01-01

2017-12-31

 

Revízia európskej technickej normy EN 12642

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2015-01-01

2016-12-31

 

Vypracovanie smerníc pre nakládku a zaistenie trub na cestnom návese.

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2014-07-10

2014-08-29

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Nakládka a upevnenie zvitkov drôtu v návesoch pre cestnú prepravu

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2014-05-26

2014-09-05

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Marco Polo výskumný projekt DESTINY

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2014-05-15

2014-06-11

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Model cyklistickej dopravy

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2014-03-14

2014-05-07

doc. Ing. Gogola Marián, PhD.

Softvér Truck Stow 1.0

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2014-02-06

2014-05-12

doc. Ing. Jagelčák Juraj, PhD.

Vypracovanie prípadovej štúdie a plánu udržateľnosti výstupov projektu ATTAC a zabezpečenie odborných aktivít WP3 a WP 4

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2013-11-25

2014-02-28

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Návrh riešenia prímestskej a regionálnej dopravnej obsluhy pre Bratislavský samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj

Zahraničné výskumné projekty ostatné

2013-10-30

2014-10-30

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Spolupráca v oblasti logistiky v chemickom priemysle v strednej a východnej Európe - Sledovanie polohy a pohybu pri intermodálnej preprave nebezpečných vecí v š

Zahraničné výskumné projekty - Granty

2012-01-01

2014-01-01

prof. Ing. Gnap Jozef, PhD.

Zatvoriť