O katedre

Katedra cestnej a mestskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline je profilovou a garantskou katedrou pre študijné programy: Cestná doprava (špecializácia: Cestná doprava a Expertízna činnosť v cestnej doprave) a Zasielateľstvo a logistika. Katedra cestnej a mestskej dopravy vznikla ako súčasť Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy v období založenia Vysokej školy dopravnej v Prahe.

Od roku 1960 pôsobí v Žiline. Odvtedy prešla niektorými organizačnými zmenami, avšak jej pôvodná profilácia sa v podstate zachovala až doposiaľ. Zabezpečuje najmä výučbu predmetov profilujúcich disciplín, a to: technológie cestnej a mestskej dopravy; dopravného inžinierstva; cestných komunikácií; dynamiky cestných vozidiel; logistiky; skladovania; cestných vozidiel; podnikania v cestnej doprave; zasielateľstva; hromadnej osobnej dopravy; integrovaných dopravných systémov; informačných a komunikačných technológii v cestnej doprave a zasielateľstve; ekonomiky v podnikoch dopravy a logistiky; dopravného plánovania; diagnostiky, údržby cestných vozidiel; inteligentných dopravných systémov a iných.

Katedra je známa i svojou činnosťou na úseku bezpečnosti cestnej dopravy. Vznikol tu Ústav súdneho inžinierstva, ktorý je jediným špecializovaným pracoviskom pre výchovu znalcov pre dopravu v SR, a v súčasnosti je samostatným ústavom Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra je v odbornej verejnosti známa tiež svojimi aktivitami v oblasti celoživotného vzdelávania pre odbornú prax so zameraním na manažérov v cestnej nákladnej doprave, autobusovej doprave, mestskej hromadnej doprave, zasielateľstve a logistike. Má úzku spoluprácu s praxou, a napríklad v spolupráci so Zväzom logistiky a zasielateľstva SR akreditovala celosvetovo uznávaný kurz Zasielateľstvo - Špedičný expert FIATA Diploma, ktorý je zabezpečovaný od roku 2008. Na katedre vyučujú odborníci, ktorí výsledkami svojej práce sú známi aj v zahraničí a neustále pracujú na inováciách obsahov jednotlivých predmetov tak, aby zodpovedali súčasným a aj budúcim požiadavkám na absolventov, ktorí sa veľmi dobre uplatňujú v sektoroch dopravy a logistiky. Naši absolventi získavajú podľa absolvovaného študijného programu odbornú spôsobilosť v cestnej doprave a zasielateľstve, čo zvyšuje ich perspektívu úspešného uplatnenia v odbore, ktorí vyštudovali.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť