O katedre

Katedra cestnej a mestskej dopravy na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline je profilovou a garantskou katedrou pre študijné odbory Cestná doprava a Dopravné služby. Katedra cestnej a mestskej dopravy vznikla ako súčasť Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy v období založenia Vysokej školy dopravnej v Prahe.

Od roku 1960 pôsobí v Žiline. Odvtedy prešla niektorými organizačnými zmenami, avšak jej pôvodná profilácia sa v podstate zachovala až dosiaľ: zabezpečuje najmä výučbu predmetov profilujúcich disciplín, a to technológie cestnej a mestskej dopravy, dopravného inžinierstva, cestných komunikácií, dynamiky cestných vozidiel, technologických prostriedkov manipulácie s materiálom, cestných vozidiel, podnikania v cestnej doprave, zasielateľstva, hromadnej osobnej dopravy, diagnostika, dopravného plánovania, údržba a opravy cestných vozidiel a iné.

Katedra je známa i svojou činnosťou na úseku bezpečnosti cestnej dopravy. Vznikol tu Ústav súdneho inžinierstva, ktorý je jediným špecializovaným pracoviskom pre výchovu znalcov pre dopravu v SR a vsúčasnosti je samostatným ústavom Žilinskej univerzity v Žiline. Katedra je v odbornej verejnosti známa tiež svojimi aktivitami v oblasti celoživotného vzdelávania manažérov v cestnej nákladnej doprave, autobusovej doprave, mestskej hromadnej doprave, zasielateľstve a logistike. Na katedre prednášajú interní a externí skúsení odborníci, ktorí výsledkami svojej práce sú známi i v zahraničí.

Štruktúra katedry.

Katedra má dve oddelenia.

 • Oddelenie dopravného inžinierstva a dopravnej techniky
 • Oddelenie dopravnej technológie a logistiky

Vedúci katedry:  prof.Ing.Jozef Gnap,PhD.

 

Sekretárka:  Ing.Renáta Škulcová

 

Oddelenie dopravného inžinierstva a dopravnej techniky

 Vedúci oddelenia: doc. Ing. Marián Gogola,PhD.

Pedagógovia

 • prof. Ing. Alica Kalašová,CSc.,
 • doc.Ing. Marián Gogola,PhD.,
 • doc.Ing.Branislav Šarkan,PhD.,
 • doc.Ing. Tomáš Skrúcaný,PhD.
 • doc.Ing. Ján Ondruš,PhD.,
 • Ing. Jana Slotová,PhD.,
 • Ing. Ján Vrábel,PhD.,
 • Ing. Jozef Paľo,PhD.,
 • Ing.Ľubomír Černický,PhD.,

Oddelenie dopravnej technológie a logistiky

Vedúci oddelenia: doc. Ing. Vladimír Konečný, PhD.

Pedagógovia

 • prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.,
 • prof.Ing. Miloš Poliak,PhD.,
 • doc. Ing. Vladimír Konečný,PhD.,
 • doc. Ing.Juraj Jagelčák,PhD.,
 • doc.Ing.Iveta Kubasáková,PhD.,
 • Ing.Bibiána Poliaková,PhD.,
 • Ing.Miroslava Mikušová, PhD.,
 • Ing. Jaroslava Kubáňová,PhD.,
 • Ing.Simona Skřivánek Kubíková,PhD.
 • Ing.Kristián Čulík,PhD.

Výskumní pracovníci:

 •  Ing.František Synák,PhD.
 • Zuzana Benedigová,

 

Vedecký tajomník katedry: Ing.František Synák,PhD.

Pedagogický poradca : Ing. Bibiána Poliaková, PhD.

Zatvoriť