Laboratória katedry

Nová webová stránka „LABORATÓRIA KCMD“

Stránka laboratórií je v súčasnosti zameraná na oblasť diagnostiky a skúšania cestných motorových vozidiel. Na stránke nájdete množstvo informácií o laboratórnej technike, metodike jednotlivých meraní, foto a video galérie, študijné podklady a archív vykonaných meraní. Môže slúžiť aj ako námet pre bakalárov, resp. diplomantov pri zadávaní záverečných prác. Ponúkame aj možnosť spolupráce s praxou pri riešení odborných skúšok v rámci diagnostiky a skúšania cestných motorových vozidiel. Viac informácií nájdete na nových stránkach laboratórií KCMD.

novelabhttps://kcmd.uniza.sk/wp-content/uploads/2013/11/novelab.jpg 400w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" width="300" height="171">

Odborné učebne

Miestnosť č. BF 227 s kapacitou 24 miest pre poslucháčov s podlahovou plochou 108 m2. Je vybavená pracovnými stolmi a doplnená o názorné rezy reálnych skupín a súčastí cestných vozidiel, určené pre názornú výučbu.

Miestnosť č. BG 209A s kapacitou 24 miest pre poslucháčov s podlahovou plochou 36 m2, je určená pre potreby laboratória a vybavená pracovnými stolmi, videom, spätným projektorom, premietačkou diapozitívov a obrazmi s odbornou tematikou.

Laboratóriá tvorí niekoľko priestorov na diagnostiku vozidiel s celkovou podlahovou plochou 504 m2 , vybavených zariadením na diagnostiku vozidiel a umožňujúcim:

 • bezdemontážne meranie výkonu motorových vozidiel, kontrolu rýchlomerov a počítadla km, simuláciu jazdných vlastností,
 • diagnostiku vozidiel – elektrických častí, meranie nastavenia motora, meranie obsahu škodlivín vo výfukových plynoch,
 • meranie účinnosti bŕzd,
 • meranie geometrie riadenia vozidiel,
 • kontrola nastavenia svietidiel,
 • vyvažovanie kolies,
 • diagnostiku akumulátorov,
 • kontrolu bodu varu brzdovej kvapaliny,
 • zisťovanie ťažiska vozidiel,
 • meranie rozmerov vozidiel,
 • meranie výhľadu z vozidla,
 • meranie jazdných vlastností vozidiel (zrýchlenie, brzdná dráha, spotreba paliva, dobeh vozidla).

Katedra má v laboratóriách k dispozícií množstvo modelov a rezov agregátov konkrétnych cestných motorových vozidiel, využíva i množstvo audiovizuálnych pomôcok a inštruktážnych obrazov.

Podnikateľská činnosť – laboratórium má osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol zážihových motorov.

V rámci výskumu je pripravované pracovisko na kontrolu a meranie vozidiel s plynovým pohonom – LPG.

Laboratória VOD.

Katedra v rámci laboratória VOD disponuje aj prístrojom APC, ktorý je nainštalovaný vo vozidle MHD DPMŽ, kde reálne monitoruje počty cestujúcich.

https://kcmd.uniza.sk/wp-content/uploads/2013/11/autobus_scitac.jpg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" width="300" height="169">

Okrem toho disponujeme vybavovacím a informačným systémom EMTEST, ktorý sa nachádza v učebni BF 109.

Laboratória Dopravného inžinierstva.

katedra disponuje zaujímavými meracími prístrojmi a to najmä:

 • mobilným sčítačom vozidiel Sierzega
 • mobilným sčítačom ZEUS, ktorý je nainštalovaný na vybranej pozemnej komunikácii

Viac o ščítači nájdete tu: http://kcmd.uniza.sk/sk/veda-a-prax/spojenie-s-praxou/

Zatvoriť