Laboratória katedry

Vybavenie laboratórií a špeciálnych učební katedry cestnej a mestskej dopravy

Katedra cestnej a mestskej dopravy má k dispozícií pre potreby výučby a výskumu vlastné laboratória a špeciálne učebne, vybavené rozličným softvérom, prístrojmi, zariadeniami a vozidlovým parkom. Snahou vyučujúcich je, aby si študenti prácu s dostupnými softvérmi a zariadeniami osvojili v čo najväčšej miere.

Softvér, ktorým katedra disponuje

 • Aimsun a Omnitrans určené na modelovanie dopravného a prepravného procesu v cestnej doprave
 • Truckstow pre určenie správneho loženia tovaru v nákladnom priestore vozidla
 • Map&Guide na plánovanie a optimalizáciu trás v cestnej nákladnej doprave
 • Tagra na vyhodnocovanie údajov z tachografov
 • AutoCad pre kreslenie
Pracovné prostredie softvéru TruckStow

Vybavenie učební prístrojmi a zariadeniami

 • Tachografy prispôsobené na použitie mimo vozidla umožňujúce simuláciu jazdy. Zastúpené sú analógové aj najnovšie digitálne tachografy. K tachografom je k dispozícií komplet príslušenstvo, ako karty vodiča, karty podniku a karty kontrolórov, čítačky, dátové kľúče a podobne.
 • Časti vozidiel ako motory, prevodovky, rozvodové a ďalšie ústrojenstvá. Učebne sú vybavené časťami a celkami skutočných vozidiel, ako aj ich rezmi, prípadne rôznymi maketami a modelmi.
 • Povinná výbava vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci – výbava ADR.
 • Prostriedky na upevňovanie tovaru v ložnom priestore vozidla.
 • Mobilné sčítače určené na zisťovanie charakteristík dopravného prúdu, ako počet, rýchlosť a kategórie vozidiel prechádzajúcich vybraným úsekom a podobne.
Mobilný sčítač umiestnený v blízkosti cestnej komunikácie

Vybavenie laboratória

Laboratórium sa rozkladá na ploche 450 m2 a jeho vybavenie zodpovedá požiadavkám na výučbu a výskum v oblasti zabezpečovania nákladu proti pohybu počas prepravy a na prevádzku a údržbu vozidiel.

V laboratóriu sa nachádza:

 • Nákladné vozidlo Man
 • Päť osobných vozidiel
 • Široká paleta prostriedkov určených na zabezpečovanie nákladu proti pohybu
 • Skúšobný stroj určený na deštrukčné skúšky viazacích prostriedkov
 • Prístroje a zariadenia určené na výučbu a výskum spoľahlivosti zabezpečenia nákladu voči pohybu
 • Sady silomerov do kapacity 5 t
 • Rôzne druhy paletových vozíkov
 • Dve valcové skúšobne výkonu motorových vozidiel umožňujúce simuláciu skutočnej jazdy
 • Valcová skúšobňa bŕzd
 • Emisné analyzátory určené pre vozidlá so vznetovými a zážihovými motormi
 • Prístroje určené na meranie dynamiky vozidiel a nákladu, ich zrýchľovania a brzdných charakteristík
 • Palivové prietokomery
 • Prístroje a zariadenia určené na diagnostiku vozidiel
 • Osemkanálový osciloskop
 • Kolesové váhy určené na váženie osobných a nákladných vozidiel
Záber na časť laboratórií katedry cestnej a mestskej dopravy

Zoznam projektov, ktoré aktuálne vedú, alebo na ktorých participujú vyučujúci z KCMD

 • Zmeny v dopravnom správaní obyvateľov Lodže vyplývajúce z nedeľného zavedenia obchodných obmedzení
 • Zdieľaná mobilita v SR a jej dopady na zvýšenie konkurencieschopnosti MHD v mestskom prostredí.
 • Využitie bezemisnej železničnej dopravy na oboch brehoch rieky Moravy
 • Základný výskum zdieľanej ekonomiky ako nástroja na znižovanie negatívnych externalít
 • Implementácia študentov do výučbového procesu prostredníctvom realizácie praktických meraní vo forme jazdných a laboratórnych skúšok cestných vozidiel s využitím multimediálnych nástrojov
 • Kvantifikácia vplyvu cestnej dopravy na životné prostredie na území miest
 • Monitorizácia stavu cestných oceľových zvodidiel s využitím nedeštruktívnych magnetických metód
 • Podpora a rozvoj zelenej logistiky s cieľom implementovať stratégiu trvalo udržateľného rozvoja pre krajiny strednej a východnej Európy
 • Výskum stanovenia reálnej produkcie emisií a spotreby paliva cestných vozidiel v bežnej prevádzke
 • Zmiernenie negatívnych environmentálnych dopadov na dopravné siete
 • Podpora a rozvoj zelenej logistiky s cieľom implementovať stratégiu trvalo udržateľného rozvoja pre krajiny strednej a východnej Európy
 • Odborné vyjadrenie v súvislosti s verejnou súťažou na obstaranie dopravných služieb vo verejnom
 • Analýza a komparácia viacerých druhov svetlometov použitých vo vybraných vozidlách
 • Výskum identifikovania vozidiel s nadmernou produkciou emisií v prevádzke cestnej dopravy
 • Aktualizácia testových otázok a odpovedí, prípadových štúdií pre skúšky odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa a vedúceho cestnej dopravy
 • Virtuálne open kurzy pre LCA v automotive
 • Dopravná štúdia Severozápadného dopravného kvadrantu mesta Trnava
 • Výskum vplyvu mestskej logistiky na životné prostredie
 • Územný generel dopravy Ivanka pri Dunaji
 • Efektívne zabezpečenie mobility obyvateľstva z energetického a emisného hľadiska
 • Elektronizácia vykonávania a vyhodnocovania dopravných prieskumov „malého rozsahu“
 • Monitorovanie kvality ovzdušia na vybraných úsekoch komunikácií v meste vo vzťahu k cestnej doprave
 • Vplyv pneumatík na brzdné vlastnosti vozidla
 • Výskum aspektov širokospektrálneho nasadzovania elektrobusov do prevádzky v slovenských dopravných podnikoch
 • Dopravná štúdia Výmena autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou v Trnave
 • HuDyM - Biomechanicky verná náhrada ľudského tela pre zvýšenie objektivity forenznej analýzy cestných dopravných nehôd.
 • Analýza využiteľnosti nedeštruktívnych magnetických metód pre monitorovanie stavu cestných zvodidiel s ohľadom na ich funkčné vlastnosti
 • Európske digitálne vzdelávanie v oblasti riadenia cestnej infraštruktúry
 • Mobilná aplikácia pre železničnú dopravu
 • Identifikácia a možnosti implementácie nových technologických opatrení v doprave pre dosiahnutie bezpečnej mobility v čase pandémie spôsobenej ochorením COVID-19
 • Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Banská Bystrica
 • Memorandum NUT Čína - UNIZA SR o spolupráci vo vzdelávaní v oblasti dopravného inžinierstva a v transfere technológií
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť